Medlemsmøte om renhold, hygiene og kvalitet


Publisert 12.09.2017 av Karin Gammelsæter Miljø og Helse Kalenderen

v
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte i Tromsø 20. oktober 2017, dagen etter den årlige Torskefiskkonferansen i Tromsø. Møtet er åpent for alle, men medlemmene slipper deltageravgift.
Se tid, sted og påmelding

Møtet er særlig rettet mot daglige ledere, kvalitetssjefer, produksjonsledere og andre som arbeider med problemstillinger knyttet til renhold, hygiene og kvalitet.

Program

09:00 Hygiene og renhold i hvitfiskmottak – Solveig Langsrud, seniorforsker, Nofima
Solveig Langsrud har høy kompetanse på produksjonshygiene og trygg matproduksjon. Hun har blant annet sett på sammenhengen mellom produksjonsmiljø, renhold, hygiene og kvalitet i hvitfiskbedrifter.

10:00 Økt kvalitet i hvitfisknæringen – Frank Jakobsen, FHF

10:30 Hva gjør vi med hysa? Frank Kristiansen, Båtsfjordbruket og Sverre Johansen, Sjømat Norge

11:00 Aktuelle saker – Gunn H. Knutsen, Sjømat Norge

11:30 Enkel lunsj

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ustabilt hos Mattilsynet

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!

Årsarrangementet i Sjømat Norge