v
Scandic Flesland Airport Hotell
Vi gjentar suksessen fra 2018!
Se tid, sted og påmelding

Yrkesdykkerkonferansen 2020 er rettet mot dykking innaskjærs.

Det er ingen andre næringer det dykkes mer innaskjærs i enn i havbruksnæringen. Sjømat Norge står som medarrangør sammen med NUI, Arbeidstilsynet og Høyskolen på Vestlandet (Dykkerutdanningen).

Dette er en utmerket møteplass for alle parter involvert i yrkesdykking i Norge.

Les mer om konferansen her

Vil du vite mer?

 
Arild Rød
Arild Rød
Fagsjef maritim
Mobil: 48 12 17 27

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon

Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes