v
Scandic Flesland Airport Hotell
Vi gjentar suksessen fra 2018!
Se tid, sted og påmelding

Yrkesdykkerkonferansen 2020 er rettet mot dykking innaskjærs.

Det er ingen andre næringer det dykkes mer innaskjærs i enn i havbruksnæringen. Sjømat Norge står som medarrangør sammen med NUI, Arbeidstilsynet og Høyskolen på Vestlandet (Dykkerutdanningen).

Dette er en utmerket møteplass for alle parter involvert i yrkesdykking i Norge.

Les mer om konferansen her

Vil du vite mer?

 
Arild Rød
Arild Rød
Fagsjef maritim
Mobil: 48 12 17 27

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer