x Lukk infovindu
4. april 2019
Start: kl. 09:30
Avslutning:
Tor 4. april 2019
kl.11:30
Radisson Blu Royal Hotel i Trondheim
Meld deg på her!

Workshop best practice – Dekksarbeid


Publisert 07.02.2019 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge  Kalenderen  Teknologi og service  

v
Radisson Blu Royal Hotel i Trondheim
I forbindelse med Sjømat Norges årsarrangement 2. -3. april inviteres medlemmer som opererer servicebåter til en workshop 4. april.
Se tid, sted og påmelding

Ønsker du å diskutere dekksoperasjoner og drift på servicebåter med andre i bransjen?
Har du meninger om Sjøfartsdirektoratets bygge- og tilsynsforskrift?

Målet med workshopen er todelt:

  1. Dele erfaringer, løfte hverandre og styrke sikkerheten i næringen.
  2. Sjøfartsdirektoratet skal revidere bygge- og tilsynsforskriften for mindre lasteskip i år, og ønsker økt kunnskap om servicebåtnæringen, og innspill på de utfordringene som næringen mener den reviderte forskriften bør belyse. I en workshop vil man kunne jobbe frem noen omforente punkter som kan presenteres som grunnlagsmateriale til Sjøfartsdirektoratets arbeid med revisjonen. Ressurspersoner fra Sjøfartsdirektoratet med ansvar for forskriftsrevisjonen vil være til stede og innlede seansen.

Fokuset er altså på samarbeid og sikkerhet i dekksoperasjoner, samt å bidra til gode og relevante innspill til Sjøfartsdirektoratets forskriftsarbeid.

Det er anledning til å melde på flere fra samme selskap.

 

Er du interessert i å delta på Sjømat Norges generalforsamling og årsarrangement dagen før?
Les mer og meld deg på til Årsarrangementet her

Vil du vite mer?

 
Arild Rød
Arild Rød
Fagsjef maritim
Mobil: 48 12 17 27

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

Ledig stilling: Fagsjef næringspolitikk

Kurs i rømmingssikring settefisk, Bergen

Flere trygge sjømattrailere på veiene

Tariffkonferansen 2019

Workshop best practice – Dekksarbeid

Miljøreform i havbruk

Heimfall om fiskeretter

Tidsbegrensing av oppdrettstilatelser