På lag for bedre kosthold


Publisert 07.06.2018 av Are Kvistad Havbruk  Industri  Miljø og Helse  

Matbransjene og helsemyndighetene samarbeider for å bedre kostholdet i befolkningen. I dag signerte sjømatbedriften Br. Karlsen tilslutningsavtalen til intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. Br. Karlsen er det sjuende sjømatelskapet som aktivt slutter seg til samarbeidet med myndighetene sammen med Sjømat Norge.
BILDET: Br. Karlsen, her representert ved Brynjar Andersen (t.h.), signerte i dag intensjonsavtalen. Her sammen med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge.

– Matglede er viktig, og undersøkelser viser at alle barn og voksne liker sjømat. Dette handler om å gjøre det enklere for folk å ta sunnere valg slik at alle kan spise mer av det vi liker. Målet er blant annet å øke sjømatkonsumet med 20% fram til avtalen løper ut i 2021, noe som er helt i tråd med budskapene som Sjømat Norge har hatt overfor myndighetene i lang tid, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

– Et felles løft
Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er et unikt samarbeid mellom helsemyndighetene og matbransjen (næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandelen).

I dag ble intensjonsavtalen også utvidet til å omfatte serveringsbransjen, både restaurant, kantinedrift og KBS markedet. Myndigheter, matvarebransje og bransjeorganisasjoner jobber sammen for å øke forbruket av grønnsaker, frukt/bær, grove kornprodukter og fisk og sjømat (#MerAv) og redusere befolkningens inntak av sukker, salt og mettet fett. Fra før er helsemyndighetene, næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandelen tilsluttet avtalen.

Arbeidet innebærer at handelen, serveringsbransjen og de tre bransjene frukt og grønt, grove kornprodukter og sjømat jobber fram konkrete tiltak som kan bidra til å nå målene.

– Her må det til et felles løft. Det er helt avgjørende for å lykkes i folkehelsearbeidet at myndigheter, organisasjoner og næringsliv trekker i samme retning, sier Ystmark.

3 i uka og #MerAv
To konkrete utslag av arbeidet er kampanjen «3-i-uka» som Norges Sjømatråd gjennomfører, og også Helsedirektoratets kostholdskampanje #MerAv (se video nedenfor) som nettopp opprordrer folk til å spise mer av det de liker av sunne matvarer.

Handlingsplanens mål er å øke befolkningens inntak av sjømat fra 49 kg til 59 kg innen 2021. Det er en stor utfordring, når den negative trenden fortsetter. Sammenlignet med 2016 var det en nedgang på 8 %, og hele 20% sammenlignet med for 5 år siden. For å forstå bedre hvorfor norske forbrukere ikke spiser mer sjømat enn de gjør, bestilte Sjømat Norge i samarbeid med Innovasjon Norge en studie fra SIFO: Den viser at den yngre generasjonen 18-34 år har valgt bort fisken, til tross for at 86 % mener at fisk smaker godt. Dagens produkter passer ikke inn i de unges spisevaner.

Samarbeidet i de tre bransjene koordineres av organisasjonene Norges frukt- og grønnsak-grossisters forbund, Baker og konditorbransjens landsforening og Sjømat Norge. Det arrangeres jevnlig felles workshops og separate sektormøter for sjømatbransjen.

Fra sjømatnæringen har følgende medlemsbedrifter så langt sluttet seg til intensjonsavtalen: Br. Karlsen, Domstein Sjømat, Insula, Pelagia, Salmon Brands, Svanøy Røykeri og Lerøy Seafoods.


 

Stor samfunnsgevinst
Helsedirektoratet har beregnet den totale samfunnskostnaden knyttet til usunt kosthold til 154 milliarder kroner pr år. Dette er dermed også å anse som den samlede gevinsten av at befolkningen følger kostrådene:

  • De akkumulerte helsegevinstene (flere leveår og bedre livskvalitet) for den enkelte: 136 milliarder kr pr år.
  • Mindre kostnader til helsetjenesten: 12 milliarder kr pr år.
  • Redusert produksjonstap (dvs økte skatteinntekter pga. lavere sykefravær, uførhet og død: 6 milliarder kr pr år.

Kosthold alene kan forklare 8.000 dødsfall årlig i Norge. Over halvparten av alle dødsfall før 75 år skyldes ikke-smittsomme sykdommer – og usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

Ledig stilling: Fagsjef næringspolitikk

Kurs i rømmingssikring settefisk, Bergen

Flere trygge sjømattrailere på veiene

Tariffkonferansen 2019

Workshop best practice – Dekksarbeid

Miljøreform i havbruk

Heimfall om fiskeretter

Tidsbegrensing av oppdrettstilatelser