Vil gi 300 millioner mer til kommunene


Publisert 22.05.2015 av Are Kvistad Havbruk  Havbruk Nord  Havbruk Midt  Havbruk Vest  

Sjømat Norge mener at alle pengene som lakseselskapene betaler for nye tillatelser bør gå direkte til kommunene som stiller arealer til havbruk. - Hvis politikerne følger vårt forslag, vil det bety over 300 millioner ekstra til kommunene hvert år framover, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

I Norge er det myndighetene som regulerer hvor mye laks bedriftene kan produsere. Dette skjer gjennom tildeling av konsesjoner. Ordningen innebærer at bedriftene betaler betydelige vederlag på inntil 60 millioner kroner for hver nye konsesjon. Det er disse pengene Sjømat Norge mener bør gå til kommunene, ikke i statskassa.

Dobling til kommunene
– Vi mener det er klokt av regjeringen å legge opp til en forutsigbar årlig vekst for næringen, men vi er også opptatt av at denne forutsigbarheten skal komme kommunene til gode. De gjør en viktig jobb i legge tilrette for en viktig distriktsnæring. I dag går bare halvparten av vederlaget til kommunene, men vi mener det er rimelig at all disse pengene bør tilfalle kommunene, sier Ystmark.

Med en årlig vekst på 3% slik regjeringen selv går inn for, vil vår modell innebære en dobling av inntektene til kommunene fra omlag 325 til 650 millioner kroner i året.

– Dette vil gi en vinn-vinn-situasjon for næring og lokalsamfunn. Kommunene har skrikende behov for inntekter, og bedriftene har behov for rammer som kan gi en forutsigbarhet som gjør det attraktivt å investere i produksjon og foredling langs kysten, sier Ystmark.

Norsk konkurransekraft
Sjømat Norge er enige med regjeringen om at en ny arealavgift ikke er svaret på denne utfordringen. Bedriftene betaler allerede svært store summer for å få tillatelse til å drive. I andre lakseproduserende land betales det ikke slike vederlag, men arealavgift i stedet.

– Det er ingen selvfølge at Norge skal forbli verdensledende på lakseproduksjon. Lønnsomheten i næringen varierer sterkt og det er viktig å ta vare på konkurransekraften i næringer der vi har gode fortrinn. Dersom vi som nasjon stiller oss slik at havbruksnæringen både møter stagnasjon hjemme og økte produksjonskostnader, kan det bidra til at andre lakseproduserende land overtar denne posisjonen, sier Ystmark.

Store ringvirkninger
Laksenæringen står for stor og økende verdiskaping, sysselsetting og aktivitet langs kysten. Virksomheten skaper også store ringvirkninger for leverandørnæringene som bare de ti siste årene har doblet sin verdiskaping. Rapporter viser at laksenæringen slik skaper like mange arbeidsplasser utenfor sin egen kjernevirksomhet.

– Dette er bedrifter som også er kystbasert, som har sitt tyngdepunkt i distriktene og kystbyene. Kommunene er viktige samarbeidspartnere for alle disse næringsaktørene, og derfor er det rett og rimelig at de har inntekter som gjør det mulig å legge til rette for vekst og utvikling, sier Ystmark.

 


 

Ytterligere kommentarer:
Geir Ove Ystmark, adm. direktør i Sjømat Norge
Tlf. 48 12 71 55

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

Kurs i arbeidsgiverspørsmål

Kurs i HMS – Lovpålagt opplæring

– Vi må være der bransjen arbeider

Inviterer til dialogmøte

Sjå Oslolaksen

Årssamling, Sjømat Norge havbruk nord

Tidenes eksportmåned for norsk sjømat

Tiltak mot ulovlig omsetning av kongekrabbe

Et blått taktskifte