Om FHL fiskefôr


Publisert 13.05.2008 av sjømatnorge.no Fiskefôr  

FHL har flere fiskefôrfabrikker som medlemmer. Fiskefôrprodusentene er spredd fra Stavanger i sør til Storsteinnes i Troms i nord.

Fiskefôr lages av både marine og vegetabilske råvarer. Ca 55 % av råstoffet kommer fra fiskemel og fiskeolje. De øvrige ingrediensene er vegetabilske oljer og proteiner, bindemiddel, vitaminer og antioksidanter.

Fiskefôrproduksjon er et meget sentralt ledd i matverdikjeden for oppdrettsnæringen både i forhold til sikring av trygt fôr, trygg mat og bidrag til sikring av god fiskehelse og god fiskevelferd. Fôret er dessuten viktig som bidragsyter for å oppnå oppdrettsfisk av høy kvalitet. Ivaretakelse av alle disse hensyn, redelighet og åpenhet – er viktige grunnleggende verdier for fôrprodusentene. Ved hjelp av gode kvalitetssikrings- sporingssystemer er det i dag mulig å overvåke og dokumentere alle deler av prosessen. 

Det er viktig å vie stor oppmerksomhet til de råvarer som brukes. Dette må gjøres i forhold til sikring av trygt fôr og trygg sjømat, og for å sikre fôr av høy kvalitet for å dekke fiskens ernæringsmessige behov. Fiskefôret og fiskefôrproduksjonen skal også ivareta hensynet til miljømessig bærekraft i havbruksnæringen.

Både selve fôret og produksjonsprosessen blir nøye kontrollert av norske myndigheter, blant annet Mattilsynet.

Viktige oppgaver for FHL når det gjelder fiskefôr er nye merkebestemmelser og regelverksutviklingen generelt og særlig under matloven.  Økt innflytelse når det gjelder produksjons- og produktrelaterte kvalitetskrav knyttet til mat og fôr er viktig for medlemmene.  

Sektorgruppe Fiskefôr er tilknyttet Bransjegruppe Havbruk som dekker hele verdikjeden havbruk.

FHL er på fôrsiden assosiert medlem i FEFAC – en føderasjon av fôrprodusentforeningene i EUs medlemsland.  FEFAC etablerte en egen fiskefôrkomité i 2003 og FHL har derved fått en bedre posisjon til å kunne påvirke regelverksutviklingen på europeisk nivå.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Legemiddelbruken mot lus må bedres

Nyttig møte om fiskevelferd

Svimmelhet i Sildelaget

Vi ønsker sterke kystkommuner

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

På lag for bedre kosthold

– Klok beslutning om grundig utredning av lakseskatt

Gjør som Kåre, bli gründermedlem

Laksen som skatteobjekt