Veileder for beredskap ved rømming av fisk fra akvakulturanlegg.

Publisert 10.11.2021

Veilederen oppsummerer viktige deler av regelverket om rømming av fisk fra akvakulturanlegg og utdyper kravet om at det til enhver tid skal foreligge en oppdatert beredskapsplan tilknyttet rømming. Hensikten med veilederen er å gi støtte og ideer til akvakulturvirksomheter i arbeidet med å oppdatere planer, samt å gi innspill til hvordan beredskap kan testes og utvikles og hvordan rømming kan oppdages, begrenses og gjenfangst effektiviseres gjennom øvelser.