Tiltak mot skader på not ved vasking i sjø

Publisert 28.12.2021