Arbeidsmiljø havbruk

Publisert 10.11.2021

Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i havbruk. Brosjyren er utarbeidet av Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).