– Marginal økning i slaktevolum på laks


Publisert 30.08.2017 av Are Kvistad Havbruk  

- Det ligger an til små endringer i slaktevolumet de neste 10 månedene sammenlignet med forrige år, sier Edmund Broback som leder Sjømat Norges Produksjonsforum.

Tall fra Produksjonsforum viser at vi gikk inn i august med samme antall fisk som i fjor på den generasjonen – 16G – som vi primært skal slakte av de neste 10 månedene. Selv om gjennomsnittsvekta på fisken er 1,7% høyere, gir situasjonen svært begrensede muligheter til økte uttak i år utover prognosen på 1 – 3%.

For årets smoltutsett – 17G – holder tendensen fra i fjor seg med tidligere utsett av en smolt med høyere gjennomsnittsvekt enn året før. Pr. utgangen av juli viste beholdningen 6% flere individer enn året før. Gjennomsnittsvekta pr. fisk var ca. 50 gram høyere.

I løpet av årets første sju måneder har det vært en økning i slaktevolumet av laks på 2%, mens eksportvolumet er tilnærmet uendret.

– Økningen i slaktevolumet har kommet som en følge av at det er slaktet flere individer, mens slaktevekten er tilnærmet den samme som i fjor, sier Broback.
Produksjonen av laks har vært 5% høyere i denne perioden, noe som tilsvarer en økning på 30.000 tonn. Av dette er 12.000 tonn allerede tatt ut i form av økt slaktevolum, mens beholdningen har økt med 19.000 tonn.

Av den fisken som hovedsakelig skal slaktes de neste 10 månedene, er det 10.000 tonn mer tilgjengelig av fisk som har stått to år i sjø (15 G) og 9.000 tonn mer tilgengelig av fisk som har stått et år i sjøen (16 G) – altså totalt 19.000 tonn.

– Med normal tilvekst og med mindre vi opplever en forsert utslakting, vil det altså tilnærmet være 10.000 tonn ekstra volum laks som skal slaktes før jul, og tilsvarende ekstra volum 1. halvår 2018. Våre tall viser derfor kun marginale endringer i slaktevolumet de neste 10 månedene sammenlignet med året før. Totalt for 2017 opprettholder vi prognosen fra inngangen av året med en økning i slaktevolumet i på 1 – 3%, sier Broback.

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Rekordstort oppmøte på årssamling i Havbruk Nord

Ber om innspill til bærekraftig havbruk

Godt grunnlag for mer verdiskaping fra havet

Workshop om rømming/tap av fisk fra sjøanlegg

Sjømateksport på 94,5 milliarder

Vi ønsker deg…

Godt møte med fiskeriministeren

Maskinoffiserer og sjømatrederi med tariffavtale

På veg mot historisk tariffavtale