Ledig stilling: Fagsjef helse og miljø


Publisert 09.05.2018 av Are Kvistad Sjømat Norge  Miljø og Helse  

Sjømat Norges administrasjon skal utvide sin kapasitet innenfor det mat- og miljøpolitiske området, og utlyser stilling som Fagsjef helse og miljø.

Stillingen er plassert i Avdeling for miljø og helse som har ansvar for påvirkningsarbeid overfor myndighetsorganer i Norge/EØS/EU og globalt når det gjelder regelverksutvikling, gjennomføring og forvaltning innenfor miljø- og matpolitikkområdene. Avdelingen har også ansvar for Sjømat Norges arbeid med fagpolitiske utfordringer og kommunikasjonstiltak relatert til avdelingens virkeområde.

Sentrale områder innenfor matpolitikken er næringsmiddelhygiene, fôrhygiene, fiskehelse, fiskevelferd, kvalitets- og merkebestemmelser samt ernæringspolitikk. Miljøpolitikken omfatter sjømatnæringens ressursbruk og utslipp til det ytre miljø i sirkulært perspektiv fra fjord til bord og håndtering og gjenvinning av avfallsressurser.

Stillingen vil bli tillagt særskilt ansvar innenfor det matpolitiske området. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Det søkes primært etter veterinær med vesentlig erfaring fra forvaltning med fokus på sjømatproduksjon og næringsmiddel- og/eller fiskehelseregelverket og med innsikt i EØS-avtalen. Dokumentert kunnskap i epidemiologi og/eller risikoanalyse inkludert risikokommunikasjon vil bli tillagt vekt.

Kontorsted for stillingen vil være Oslo.

Vi ønsker person med gode evner til dialog og samhandling. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår.

 

Søknad ønskes sendt elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no.

Søknadsfrist er 8. juni 2018.

 

Ytterligere informasjon om stillingen kan fås hos adm. dir. Geir Ove Ystmark (tlf 481 27 155) og avd. dir. Henrik Stenwig (tlf 918 20 072).

 


 

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer mer enn 560 medlems- bedrifter med over 12.000 ansatte. Våre medlemmer er bedrifter innen sektorene havbruk, videreforedling, industriell prosessindustri og eksport. Det siste året har vi bygd ut tilbudet slik at vi også representerer teknologi- og serviceselskap tilknyttet sjømatnæringen inkludert den maritime delen av næringen herunder brønnbåter. Sjømat Norge har hovedkontor i Oslo, og utekontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Svaret er ikke særskatter i havbruk

Sjømat Norge runder 600 bedrifter

Denne gjengen leder havbruk i nord

Vil skape 50.000 nye arbeidsplasser i sjømatnæringen

Ålesund: Frukostmøte for medlemsbedrifter

Riktig god jul og godt nyttår

Etterlyser veileder til forskrift om landbaserte akvakulturanlegg

Ber Mattilsynet se på egen rolleforståelse

Om offentlige innkjøp av matvarer, drikke og måltider