– Konstruktivt møte med fiskeriministeren


Publisert 21.09.2018 av Are Kvistad Sjømat Norge  Miljø og Helse  

Sjømat Norge deltok på møte med fiskeriminister Harald Tom Nesvik i dag der temaet var bruk av hydrogenperoksid mot lakselus og mulige miljøeffekter.

Bakgrunnen for møtet var medieomtalen av foreløpige forskningsfunn om hvordan hydrogenperoksid påvirker ville arter som reker, noe som reiser spørsmål omhavbruksnæringens bruk av hydrogenperoksid mot lakselus.

– Det var et konstruktivt møte med statsråden der vi fikk presentert hvordan næringen arbeider for å minimere bruken av legemidler, inkludert hydrogenperoksid som er redusert med 80 prosent siden 2015. Vi understreket at tiltak som settes inn både fra næring og myndigheters side må ivareta hensynene til fiskevelferd, fiskehelse og miljø, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

– Utspillene har skapt usikkerhet om miljøeffektene, og dette er noe både næring og myndigheter må ta på alvor. Derfor har vi forståelse for at regjeringen nå vurderer innstramminger i regelverket, sier Ystmark. Han understreker samtidig at varige tiltak må være faglig begrunnet og basert på dokumentert kunnskap.

– Sjømat Norge ser derfor fram til resultatene av ytterligere undersøkelser som som vil gjøre det mulig å diskutere og vurdere miljøkonsekvensene på en åpen og faglig arena. Det er avgjørende både for næring og myndigheter at vi alle kan være sikre på at reguleringen på dette feltet ivaretar hensynene til fiskevelferd, fiskehelse og miljø, sier Ystmark.

Les også:
Bruk av hydrogenperoksid mot lakselus
Faktaark

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Hvor mange fiskebåter kan en skipper delta i fiske med?

Kurs i arbeidsgiverspørsmål

Nytt arbeidsutvalg for teknologi og service

Kunstig intelligens skal løse oppdrettslaksens utfordringer

Sjømat Norges Årsarrangement 2019

– Flere arbeidsplasser i sjømatnæringen

800.000 til å øke digital kompetanse

Foodscape ga mersmak

Regulering av kongekrabbefisket 2019