Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
918 20 072

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


Miljø og Helse

Foodscape: Bærekraft på menyen

26.04.2018 | Havbruk  Industri  Miljø og Helse  
Matbransjen går sammen om å skape en helt ny arena for sunnere og mer miljøvennlig norsk mat. På Foodscape samles hele verdikjeden – fra hav og...

Vant med fiskeburger

20.04.2018 | Miljø og Helse  
Ungdomsskoler over hele landet har i februar og mars konkurrert om å bli årets norgesmester i lunsj. 14 ivrige elever fra 8. og 9. trinn på...

Nesten bare godt voksne spiser fisk

For å lykkes med de ambisiøse ernæringsmålene i intensjonsavtalen mellom myndighetene og matvarebransjen trengs det bedre kunnskap om unge...

Sperre gjenvalgt som styreleder

Inger-Marie Sperre ble i dag enstemmig gjenvalgt som styreleder for Sjømat...

Et blått taktskifte

Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer,...

Havbruk skal bli best på dyrevelferd

Sjømat Norge skal utarbeide felles rutiner for beste praksis for dyrevelferd i havbruksnæringen innen 2021. I tillegg etableres forumet AquaWelfare...

Økt innsats for innsamling av plast

20.02.2018 | Havbruk  Industri  Miljø og Helse  
Sjømatnæringen vil bidra til å redusere plastforurensningen i havet, forbedre egen avfallshåndtering ytterligere og sørge for at eventuelle...

Dødeligheten på laks går ned

14.02.2018 | Havbruk  Miljø og Helse  
Dødeligheten på laks i havbruk viser en nedadgående trend. Samlet dødelighet for den siste årsklassen laks var på ca 15,4...

Vår nullvisjon

01.02.2018 | 0-visjon  
Én rømt fisk er én for mye. Havbruksnæringen har en nullvisjon for rømming og har de siste 20 årene jobbet systematisk med forskning, utvikling...

Rekordlav rømming av laks og ørret

25.01.2018 | Havbruk  Miljø og Helse  
- For fjerde år på rad ser vi en nedgang i antallet rømte laks. Dette er selvsagt svært gledelig for en næring som gjennom mange år har lagt ned...