Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.


Havbruk

Programkonferansen Havbruk 2018

26.10.2017 | Havbruk  Kalenderen  
Konferansen arrangeres av Norges forskningsråd/Havbruksprogrammet og Fiskeri- og havbruksnæringens...

– Viktig for velferden

- Sjømatnæringen med dens leverandører vil bli viktigere. Vi forventer derfor at regjeringen fremover må føre en offensiv politikk for å styrke...

Kurs i rømmingssikring i Haugesund

04.10.2017 | Havbruk  Kalenderen  
Sjømat Norge har etter forespørsel fra oppdrettere nå satt opp to nye kurs i...

Kurs i Rømmingssikring i Haugesund

04.10.2017 | Havbruk  Kalenderen  
Sjømat Norge har etter forespørsel fra oppdrettere nå satt opp to nye kurs i...

Om tilpasning av regelverket for rensefisk

04.10.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har gitt høringsuttalelse til regjeringens forslag til endring av aktuelle forskrifter for tilpasning til bruk, oppdrett og oppbevaring...

Medlemsmøte i Bodø

20.09.2017 | Havbruk  Havbruk Nord  Kalenderen  
Sjømat Norge i nord inviterer havbruksmedlemmer til møte i Bodø. Denne gang som en del av Nordområdekonferansen som på sin dag to retter...

Medlemsmøte Havbruk vest

04.09.2017 | Havbruk  Havbruk Vest  Kalenderen  
Tradisjonen tro, havbrukere samles i Bergen når høsten har satt inn. Aktuell informasjon fra både eksterne og interne foredragsholdere vil være...

– Marginal økning i slaktevolum på laks

30.08.2017 | Havbruk  
- Det ligger an til små endringer i slaktevolumet de neste 10 månedene sammenlignet med forrige år, sier Edmund Broback som leder Sjømat Norges...

Teknologi- og servicekonferansen 2017

De blir stadig flere og betyr stadig mer, og interessen rundt leverandørbedriftene i sjømatnæringen har aldri vært større. Gjør deg klar for en...

Kvitterer ut etter en dag

16.08.2017 | Sjømat Norge  Havbruk  
Under 24 timer etter at Havbruk2030 ble lagt fram i Trondheim, iverksettes arbeidet rundt en av...