Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.


Havbruk

Hvordan bør 2,9 milliarder disponeres?

Sjømat Norge mener regjeringen må se nærmere på hvordan pengene fra lakseauksjon skal deles ut. – Med 2,9 milliarder til stat, fylke og...

Skal fiske ut fra 63 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 63 elver i 2018. ...

Legemiddelbruken mot lus må bedres

14.06.2018 | Fiskevelferd  Havbruk  Miljø og Helse  
Mattilsynet har lagt ut rapporten etter sin tilsynskampanje med legemiddelbruk mot lakselus i havbruksnæringen. Sjømat Norge er enig med Mattilsynet...

Vi ønsker sterke kystkommuner

09.06.2018 | Havbruk  
Sjømat Norge jobber for at havbruksnæringen og leverandørbedriftene skal kunne utvikle seg i årene fremover og dermed skape enda flere...

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

Verdens lakseproduksjon øker både i omfang og antall arbeidsplasser viser ny...

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

07.06.2018 | Havbruk  Miljø og Helse  
Da Stortinget vedtok å etablere nasjonale laksevassdrag og laksefjorder i 2007, satte de som premiss at ordningen skulle evalueres på en grundig...

På lag for bedre kosthold

07.06.2018 | Havbruk  Industri  Miljø og Helse  
Matbransjene og helsemyndighetene samarbeider for å bedre kostholdet i befolkningen. I dag signerte sjømatbedriften Br. Karlsen tilslutningsavtalen...

– Klok beslutning om grundig utredning av lakseskatt

01.06.2018 | Havbruk  
- Å sette i gang en bred offentlig utredning for å vurdere om det er grunnlag for en ny særskatt på havbruk, er en klok beslutning av politikerne...

Laksen som skatteobjekt

30.05.2018 | Havbruk  
Stortinget behandler nå ulike forslag om nye særskatter på havbruksnæringen. I en tid hvor Norge står foran store omstillinger, forstår alle at...

Havbruksnæringen må ikke skattlegges ut av landet

22.05.2018 | Havbruk  Høringsuttalelser  
- Det diskuteres nå ulike former for skattlegging av havbruksnæringen. Vi mener det er viktig å ta vare på konkurransekraften og at produksjon av...