Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.


Havbruk

Økt innsats for innsamling av plast

20.02.2018 | Havbruk  Industri  Miljø og Helse  
Sjømatnæringen vil bidra til å redusere plastforurensningen i havet, forbedre egen avfallshåndtering ytterligere og sørge for at eventuelle...

Ber om like vilkår for laksevekst

19.02.2018 | Havbruk  
Sjømat Norge mener myndighetene må gi små og store laksebedrifter like vilkår når nye tillatelser blir lagt ut på...

Dødeligheten på laks går ned

14.02.2018 | Havbruk  Miljø og Helse  
Dødeligheten på laks i havbruk viser en nedadgående trend. Samlet dødelighet for den siste årsklassen laks var på ca 15,4...

Medlemsmøte Havbruk Nord

07.02.2018 | Havbruk Nord  Kalenderen  
Det blir nok en gang medlemsmøte i Sjømat Norge Havbruk...

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

30.01.2018 | Industri  Fiskemel  Fiskefôr  
Norsk fiskeindustri står igjen i fare for å tape råstoff. Nå nekter Færøyenes egne båter å levere fisk i...

Rekordlav rømming av laks og ørret

25.01.2018 | Havbruk  Miljø og Helse  
- For fjerde år på rad ser vi en nedgang i antallet rømte laks. Dette er selvsagt svært gledelig for en næring som gjennom mange år har lagt ned...

Rekordstort oppmøte på årssamling i Havbruk Nord

16.01.2018 | Havbruk  
Årssamlingen til Sjømat Norge Havbruk Nord i forrige uke slo alle tidligere rekorder. Hele 410 personer benket seg sammen på årssamlingen i...

Ber om innspill til bærekraftig havbruk

16.01.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  
I overkant av 20 landsdekkende organisasjoner og etater som representerer miljøbevegelsen, forskningen, forvaltningen og næringsorganisasjoner vil...

Workshop om rømming/tap av fisk fra sjøanlegg

10.01.2018 | Havbruk  Kalenderen  
Så langt i 2017 har det rømt svært lite laksefisk. Mange har gjort en kjempejobb for å få dette til! Kan likevel «drypprømminger» eller tap av...

Godt møte med fiskeriministeren

20.12.2017 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  
-Jeg opplever at vi jobber på lag i mange saker for tiden, sier styreleder i Sjømat Norge, Inger-Marie Sperre. Før julefreden senker seg har...