Nøkkeltall for havbruk

09.06.2008 | Sjømatfakta  
Visste du at Norge er verdensledende på oppdrett av atlantisk...

Ringvirkninger av sjømatnæringen

09.06.2008 | Sjømatfakta  
Visste du at fiskeri- og havbruksnæringen skaper milliardverdier som lokalsamfunn langs hele kysten lever...

Nøkkeltall for fiske og fangst

05.06.2008 | Sjømatfakta  
Visste du at det er over 10.000 aktive fiskere i...

Nøkkeltall for norsk sjømateksport

04.06.2008 | Sjømatfakta  
Visste du at Norge eksporterte sjømat for nesten 53 milliarder kroner i...

Norge er sjømat

19.05.2008 | Sjømatfakta  
Visste du at Norge er verdens nest største eksportør av sjømat, målt i verdi?...