sjømatnorge.no

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


 • Miljø og Helse
 • Miljøfondet: Slik søker du om midler

  01.01.2014 | Miljøløftet  
  Havbruksnæringens Miljøfond består av innsamlede midler. Pengene skal stilles til disposisjon for prosjekter knyttet til fangst av oppdrettslaks...

  Øker millionstøtten til villaks

  Lakseoppdretterne viderefører ordningen med Havbruksnæringens Miljøfond og øker dermed pengestøtten til villaksprosjekter i mange vassdrag.

  500.000 til strakstiltak på Vestlandet

  Havbruksnæringens Miljøfond på Vestlandet har bevilget 500.000 kroner ekstra til strakstiltak for å bringe mer klarhet i situasjonen knyttet til...

  Lite oppdrettslaks i elvene

  30.05.2013 | Miljøløftet  
  Undersøkelser av over 26.000 laks i 62 vassdrag over hele landet i 2011 og 2012 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks er lavere enn ventet. De...

  Millionstøtte til 60 villaksprosjekter

  06.02.2013 | Miljøløftet  
  Havbruksnæringens miljøfond har bevilget 14,3 millioner kroner til ulike tiltak i ca 60 elver langs...

  Jobber videre for å finne merkesystem for laks

  11.12.2012 | Miljøløftet  
  Havbruksnæringen arbeider med å finne et godt system for merking og sporing av oppdrettsfisk. Mange forhold må avklares, og dette tar lengre tid...

  11,6 millioner til villaksprosjekter

  23.08.2012 | Miljøløftet  
  Havbruksnæringens miljøfond har nå bevilget 11,6 millioner kroner til ulike tiltak i 57 elver over hele...

  Millionstøtte til 16 villaksprosjekter

  07.02.2012 | Miljøløftet  
  Havbruksnæringens Miljøfond har innvilget 8,8 millioner kroner i støtte til 16 villaksprosjekter landet rundt. Prosjektene skal blant annet bidra...

  Disse bedriftene står bak Miljøfondet

  01.02.2012 | Miljøløftet  
  Havbruksnæringens miljøfond består av innsamlede midler fra norske havbruksselskaper, og har en ramme på inntil 30 millioner kroner over tre år.

  Støtter åtte villaksprosjekter

  16.08.2011 | Miljøløftet  
  Havbruksnæringens nye Miljøfond har innvilget støtte til åtte regionale villaksprosjekter landet rundt. Prosjektene skal blant annet bidra til å...