sjømatnorge.no

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


Miljø og Helse

Miljøfondet: Slik søker du om midler

01.01.2014 | Miljøløftet  
Havbruksnæringens Miljøfond består av innsamlede midler. Pengene skal stilles til disposisjon for prosjekter knyttet til fangst av oppdrettslaks...

Øker millionstøtten til villaks

05.12.2013 | Havbruk  Miljøløftet  Miljø og Helse  
Lakseoppdretterne viderefører ordningen med Havbruksnæringens Miljøfond og øker dermed pengestøtten til villaksprosjekter i mange vassdrag.

500.000 til strakstiltak på Vestlandet

Havbruksnæringens Miljøfond på Vestlandet har bevilget 500.000 kroner ekstra til strakstiltak for å bringe mer klarhet i situasjonen knyttet til...

Lite oppdrettslaks i elvene

30.05.2013 | Miljøløftet  
Undersøkelser av over 26.000 laks i 62 vassdrag over hele landet i 2011 og 2012 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks er lavere enn ventet. De...

Millionstøtte til 60 villaksprosjekter

06.02.2013 | Miljøløftet  
Havbruksnæringens miljøfond har bevilget 14,3 millioner kroner til ulike tiltak i ca 60 elver langs...

Jobber videre for å finne merkesystem for laks

11.12.2012 | Miljøløftet  
Havbruksnæringen arbeider med å finne et godt system for merking og sporing av oppdrettsfisk. Mange forhold må avklares, og dette tar lengre tid...

11,6 millioner til villaksprosjekter

23.08.2012 | Miljøløftet  
Havbruksnæringens miljøfond har nå bevilget 11,6 millioner kroner til ulike tiltak i 57 elver over hele...

Millionstøtte til 16 villaksprosjekter

07.02.2012 | Miljøløftet  
Havbruksnæringens Miljøfond har innvilget 8,8 millioner kroner i støtte til 16 villaksprosjekter landet rundt. Prosjektene skal blant annet bidra...

Disse bedriftene står bak Miljøfondet

01.02.2012 | Miljøløftet  
Havbruksnæringens miljøfond består av innsamlede midler fra norske havbruksselskaper, og har en ramme på inntil 30 millioner kroner over tre år.

Støtter åtte villaksprosjekter

16.08.2011 | Miljøløftet  
Havbruksnæringens nye Miljøfond har innvilget støtte til åtte regionale villaksprosjekter landet rundt. Prosjektene skal blant annet bidra til å...