Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
478 07 910

Havbruksnæringen har en nullvisjon for rømming og har de siste 20 årene jobbet systematisk med forskning, utvikling og tiltak. Arbeidet har gitt svært gode resultater.


 • Miljø og Helse
 • Vår nullvisjon

  01.02.2018 | 0-visjon  
  Én rømt fisk er én for mye. Havbruksnæringen har en nullvisjon for rømming og har de siste 20 årene jobbet systematisk med forskning, utvikling...

  Tre i uken – Innspill til Handlingsplan bedre kosthold

  26.05.2016 | 0-visjon   Miljø og Helse  
  Sjømat Norge lanserer begrepet «tre ganger i uken» for å fremme konsum av fisk og annen sjømat, foreslår en kampanje for å redusere...

  Mindre rømt laks i elvene

  28.04.2016 | Havbruk   0-visjon   Miljø og Helse  
  Den nasjonale overvåkningen i lakseelvene viser en klar nedgang i forekomsten av rømt oppdrettslaks. - På havbruksnæringens og villaksens vegne er...

  Ba om styrket overvåkning av rømt laks

  26.02.2016 | Havbruk   0-visjon   Miljø og Helse  
  For første gang ble det gjennomført et møte med fiskeriministeren der elveinteressene, sjølaksefiskerne og havbruksnæringen stilte med felles...

  Millionstøtte til 80 lakseelver

  Havbruksnæringens miljøfond har siden 2011 bevilget 28 millioner kroner til overvåkning av lakseelver, utfisking av rømt laks og andre prosjekter.

  Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene på Vestlandet

  De fleste (62 prosent) av de undersøkte lakseelvene på Vestlandet har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger utgjør...

  Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene i Midt-Norge

  De aller fleste (88 prosent) av de undersøkte lakseelvene i Midt-Norge har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger...

  Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene i Nord-Norge

  De aller fleste (76 prosent) av de undersøkte lakseelvene i Nord-Norge har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger...

  Flere FHL-kurs i rømmingssikring

  10.03.2015 | Havbruk   0-visjon   Miljø og Helse  
  Denne uka starter en ny serie med kurs i rømmingssikring for havbruksbedrifter. Hvert år siden 2008 har over 300 oppdrettere deltatt på...

  Ny kunnskap og tiltak mot rømming

  18.09.2014 | Havbruk   0-visjon   Miljø og Helse  
  Ny kunnskap og en tiltaksliste mot skader på not for å hindre rømming er ett av mange prosjekter som presenteres på FHFs havbrukssamling på Rica...