Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
478 07 910

Havbruksnæringen har en nullvisjon for rømming og har de siste 20 årene jobbet systematisk med forskning, utvikling og tiltak. Arbeidet har gitt svært gode resultater.


Miljø og Helse

Vår nullvisjon

01.02.2018 | 0-visjon  
Én rømt fisk er én for mye. Havbruksnæringen har en nullvisjon for rømming og har de siste 20 årene jobbet systematisk med forskning, utvikling...

Tre i uken – Innspill til Handlingsplan bedre kosthold

26.05.2016 | 0-visjon  Miljø og Helse  
Sjømat Norge lanserer begrepet «tre ganger i uken» for å fremme konsum av fisk og annen sjømat, foreslår en kampanje for å redusere...

Mindre rømt laks i elvene

28.04.2016 | Havbruk  0-visjon  Miljø og Helse  
Den nasjonale overvåkningen i lakseelvene viser en klar nedgang i forekomsten av rømt oppdrettslaks. - På havbruksnæringens og villaksens vegne er...

Ba om styrket overvåkning av rømt laks

26.02.2016 | Havbruk  0-visjon  Miljø og Helse  
For første gang ble det gjennomført et møte med fiskeriministeren der elveinteressene, sjølaksefiskerne og havbruksnæringen stilte med felles...

Millionstøtte til 80 lakseelver

Havbruksnæringens miljøfond har siden 2011 bevilget 28 millioner kroner til overvåkning av lakseelver, utfisking av rømt laks og andre prosjekter.

Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene på Vestlandet

De fleste (62 prosent) av de undersøkte lakseelvene på Vestlandet har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger utgjør...

Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene i Midt-Norge

De aller fleste (88 prosent) av de undersøkte lakseelvene i Midt-Norge har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger...

Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene i Nord-Norge

De aller fleste (76 prosent) av de undersøkte lakseelvene i Nord-Norge har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger...

Flere FHL-kurs i rømmingssikring

10.03.2015 | Havbruk  0-visjon  Miljø og Helse  
Denne uka starter en ny serie med kurs i rømmingssikring for havbruksbedrifter. Hvert år siden 2008 har over 300 oppdrettere deltatt på...

Ny kunnskap og tiltak mot rømming

18.09.2014 | Havbruk  0-visjon  Miljø og Helse  
Ny kunnskap og en tiltaksliste mot skader på not for å hindre rømming er ett av mange prosjekter som presenteres på FHFs havbrukssamling på Rica...