sjømatnorge.no

Utnyttelse av biprodukter fra fiskerinæringen har stort potensial for verdiskapning. Sektorgruppe Maring skal tilrettelegge en faglig arena for arbeidet med utvikling av en marin ingrediensindustri i Norge.


Industri

Stor interesse om fagmøte om fiskeoljer

27.01.2010 | Maring  
Maring Forum arrangerte FagMøte om fiskeoljer på Høyskolen i Ålesund 15. januar 2010, med ca 50 medlemmer...

Vellykket Maring fagdag

26.11.2009 | Maring  
Maring Forum og RUBIN arrangerte Fagdag 17. november på Gardermoen. Her er...

Klart for Maring Forum Fagdag

17.09.2009 | Maring  
Maring Forum og RUBIN går igjen sammen om å arrangere en ny FagDag 17. November på SAS Radisson Gardermoen. FagDagen er blitt kjent som et...

Årsmøte i FHL Maring

27.07.2009 | Maring  
Det arrangeres årsmøte i FHL Maring i Trondheim 20.

Seloljeforbudet i EU

13.05.2009 | Maring  
Den 5. mai vedtok EU-parlamentet importforbud mot...

Fiskeoljer til humant konsum

13.05.2009 | Maring  
Hygieneforskriftens forskjellige forordninger angående fiskeoljer til humant konsum er nå...

Ny FagDag 18. november

09.10.2008 | Maring  
FHL-Maring og RUBIN går igjen sammen om å arrangere FagDag. Denne gang er hovedfokus på de to nye og viktige EU-Forordningene,...

FHL Maring

14.05.2008 | Maring  
Utnyttelse av biprodukter fra fiskerinæringen har stort potensial for verdiskapning. Sektorgruppe Maring skal tilrettelegge en faglig arena for...

Om FHL Maring

14.05.2008 | Maring  
Utnyttelse av biprodukter fra fiskerinæringen har stort potensial for verdiskaping. FHL Maring er en sektorgruppe for den biomarine...