sjømatnorge.no

Vi ivaretar også interessene for produsentene av fiskeolje og fiskemel. I denne industrisektoren er det i dag ti produksjonsanlegg fra Egersund i sør til Vardø i nord.


  • Industri
  • Om FHL fiskemel

    14.05.2008 | Fiskemel  
    Fiskemel- og fiskeoljeprodusentene i Norge er medlemmer av FHL. Det eret titall produksjonsanlegg i Norge, fra Egersund i sør til Vadsø i...