Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
908 81 591

Vi ivaretar også interessene for produsentene av fiskeolje og fiskemel. I denne industrisektoren er det i dag ti produksjonsanlegg fra Egersund i sør til Vardø i nord.


 • Industri
 • Pelagisk Arena 2019, Ålesund

  27.08.2019 | Industri   Fiskemel   Kalenderen  
  Har du ringnotbåt? Selger du sild, makrell eller tobis? Kjøper du havets sølv? Er du interessert i fisk som svømmer i stim? Ålesund 5. september...

  Dette er Sjømat 2030

  Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer,...

  Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

  30.01.2018 | Havbruk   Industri   Fiskemel  
  Norsk fiskeindustri står igjen i fare for å tape råstoff. Nå nekter Færøyenes egne båter å levere fisk i...

  Sildelaget avviser like konkurransevilkår

  29.01.2018 | Industri   Fiskemel  
  Nye minstepriser for råstoff som brukes til fiskemel og fiskeolje lar vente på seg. Forhandlingene mellom Sjømat Norge og Sildesalgslaget går nå...

  Kraftig ned for makrell og sild

  29.09.2017 | Sjømat Norge   Industri   Fiskemel  
  Havforskarane er svært tydelege for neste års makrell- og sildefiske. Kvotane bør nesten halverast. - Dette blir svært krevjande for industrien,...

  Uakseptabel konkurransevridning

  26.01.2015 | Sjømat Norge   Industri   Fiskemel  
  Ny praksis fra Norges Sildesalgslag gjør konkurransesituasjonen for fiskeindustrien langt mer utfordrende. – Norske fabrikker må konkurrere om...

  Slik blir makrellprisen

  02.09.2014 | Sjømat Norge   Industri   Fiskemel  
  FHL og Norges Sildesalgslag er enige om nye minstepriser for makrellen. Her har du hele oversikten.

  Enighet i fiskemel- og fôrindustrien

  16.05.2014 | Industri   Fiskemel   Arbeidsliv  
  FHL har forhandlet med Industri Energi om revisjon av Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien den 14. og 15. mai 2014. Partene ble her enige...

  Like konkurransevilkår må sikres

  Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er opptatt av at aktørene i næringen er underlagt like konkurransevilkår, og at det...

  Om FHL fiskemel

  14.05.2008 | Fiskemel  
  Fiskemel- og fiskeoljeprodusentene i Norge er medlemmer av FHL. Det eret titall produksjonsanlegg i Norge, fra Egersund i sør til Vadsø i...