Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
478 07 910

Vi ivaretar også interessene for produsentene av fiskeolje og fiskemel. I denne industrisektoren er det i dag ti produksjonsanlegg fra Egersund i sør til Vardø i nord.


Industri

Dette er Sjømat 2030

Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer,...

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

30.01.2018 | Havbruk  Industri  Fiskemel  
Norsk fiskeindustri står igjen i fare for å tape råstoff. Nå nekter Færøyenes egne båter å levere fisk i...

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

29.01.2018 | Industri  Fiskemel  
Nye minstepriser for råstoff som brukes til fiskemel og fiskeolje lar vente på seg. Forhandlingene mellom Sjømat Norge og Sildesalgslaget går nå...

Kraftig ned for makrell og sild

29.09.2017 | Sjømat Norge  Industri  Fiskemel  
Havforskarane er svært tydelege for neste års makrell- og sildefiske. Kvotane bør nesten halverast. - Dette blir svært krevjande for industrien,...

Uakseptabel konkurransevridning

26.01.2015 | Sjømat Norge  Industri  Fiskemel  
Ny praksis fra Norges Sildesalgslag gjør konkurransesituasjonen for fiskeindustrien langt mer utfordrende. – Norske fabrikker må konkurrere om...

Slik blir makrellprisen

02.09.2014 | Sjømat Norge  Industri  Fiskemel  
FHL og Norges Sildesalgslag er enige om nye minstepriser for makrellen. Her har du hele oversikten.

Enighet i fiskemel- og fôrindustrien

16.05.2014 | Industri  Fiskemel  Arbeidsliv  
FHL har forhandlet med Industri Energi om revisjon av Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien den 14. og 15. mai 2014. Partene ble her enige...

Like konkurransevilkår må sikres

19.03.2014 | Sjømat Norge  Industri  Fiskemel  Fagområder  
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er opptatt av at aktørene i næringen er underlagt like konkurransevilkår, og at det...

Om FHL fiskemel

14.05.2008 | Fiskemel  
Fiskemel- og fiskeoljeprodusentene i Norge er medlemmer av FHL. Det eret titall produksjonsanlegg i Norge, fra Egersund i sør til Vadsø i...

FHL fiskemel

14.05.2008 | Fiskemel  
FHL fiskemel ivaretar interessene for produsentene av fiskeolje og fiskemel. I denne industrisektoren er det i dag ti produksjonsanlegg fra Egersund i...