sjømatnorge.no

Sektorgruppene for oppdrett av marinfisk (eksempelvis torsk) og dyrking av skjell arbeider for å styrke og ivareta landsdelsdekkende nettverk for aktørene i disse næringene.


Havbruk

Strategi for blåskjellnæringen

21.04.2010 | Marinfisk og skjell  
FHL har i samarbeid med SINTEF Fiskeri- og havbruk nå sluttført prosjektet ”Strategi for norsk blåskjellnæring”.

Sluttrapport om kompetanse i skjellnæringen

06.12.2009 | Marinfisk og skjell  
Nå kan du laste ned sluttrapport og referat fra workshop om ”Kunnskaputveksling innen blåskjellnæringen - Et møte mellom biomassekontroll og...

Klart for Skalldyrkonferansen 2009

28.10.2009 | Marinfisk og skjell  
Årets konferanse vil inneholde hovedtemaene; Marked, Kvalitet, Finansiering og Innovasjon.

– Framtidsrettet om torskeavl

19.02.2009 | Marinfisk og skjell  
- Fiskeriministerens klare signal om å satse på nasjonale avlsprogram på torsk er framtidsrettet og i tråd med næringens syn, sier Trude H.

Workshop om gyting i merd

19.06.2008 | Marinfisk og skjell  
FHL, Norsk Sjømatsenter og NCE tar initiativ til en workshop 9.juni for å se på problematikken rundt gyting i merd og mulig spredning av genetisk...

Anbefaler ikke regionale avlsprogram på torsk

10.06.2008 | Marinfisk og skjell  
Det er bred enighet blant avlsgenetikere i Nofima Marin og Akvaforsk Gentetic center om at det ikke er hensiktsmessig å etablere regionalt baserte...

Marinfisk og skjell

09.06.2008 | Marinfisk og skjell  
Sektorgruppene for oppdrett av marinfisk (eksempelvis torsk) og dyrking av skjell arbeider for å styrke og ivareta landsdelsdekkende nettverk for...