sjømatnorge.no

Sektorgruppene for oppdrett av marinfisk (eksempelvis torsk) og dyrking av skjell arbeider for å styrke og ivareta landsdelsdekkende nettverk for aktørene i disse næringene.


 • Havbruk
 • Strategi for blåskjellnæringen

  21.04.2010 | Marinfisk og skjell  
  FHL har i samarbeid med SINTEF Fiskeri- og havbruk nå sluttført prosjektet ”Strategi for norsk blåskjellnæring”.

  Sluttrapport om kompetanse i skjellnæringen

  06.12.2009 | Marinfisk og skjell  
  Nå kan du laste ned sluttrapport og referat fra workshop om ”Kunnskaputveksling innen blåskjellnæringen - Et møte mellom biomassekontroll og...

  Klart for Skalldyrkonferansen 2009

  28.10.2009 | Marinfisk og skjell  
  Årets konferanse vil inneholde hovedtemaene; Marked, Kvalitet, Finansiering og Innovasjon.

  – Framtidsrettet om torskeavl

  19.02.2009 | Marinfisk og skjell  
  - Fiskeriministerens klare signal om å satse på nasjonale avlsprogram på torsk er framtidsrettet og i tråd med næringens syn, sier Trude H.

  Workshop om gyting i merd

  19.06.2008 | Marinfisk og skjell  
  FHL, Norsk Sjømatsenter og NCE tar initiativ til en workshop 9.juni for å se på problematikken rundt gyting i merd og mulig spredning av genetisk...

  Anbefaler ikke regionale avlsprogram på torsk

  10.06.2008 | Marinfisk og skjell  
  Det er bred enighet blant avlsgenetikere i Nofima Marin og Akvaforsk Gentetic center om at det ikke er hensiktsmessig å etablere regionalt baserte...

  Marinfisk og skjell

  09.06.2008 | Marinfisk og skjell  
  Sektorgruppene for oppdrett av marinfisk (eksempelvis torsk) og dyrking av skjell arbeider for å styrke og ivareta landsdelsdekkende nettverk for...