Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
926 85 886

Vi yter støtte og service til medlemsbedriftene også når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På dette området er særlig lønn, tariff, juridisk bistand og HMS prioriterte områder.


Arbeidsliv

Tariffkonferansen 2018

13.12.2017 | Sjømat Norge  Kalenderen  Arbeidsliv  
NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge presenterer Tariffkonferansen 2018.

Digital sykemelding

08.11.2017 | Arbeidsliv  
Fra 15. januar innføres digital sykmelding som standard i hele Norge, og alle arbeidsgivere må være forberedt på å ta imot digital sykmelding.

Korleis blir framtidas matproduksjon?

Er di bedrift klar for nye robotar og maskinar? Kva kompetanse trengst for å møte utfordringane? Saman med NHO Mat og drikke og NNN, inviterer...

Lokale forhandlinger:

31.05.2017 | Arbeidsliv  
Resultatet av det sentrale oppgjøret ble vedtatt av LO den 18. april i år. Dette innebærer at de lokale forhandlingene kan starte.

Alt om mellomoppgjøret!

21.04.2017 | Arbeidsliv  
Årets mellomoppgjør mellom LO og NHO ble vedtatt av LO den 18. april. Dette innebærer at oppgjøret kan effektueres og at de lokale forhandlingene...

Ledig stilling: Fagsjef maritim

06.04.2017 | Teknologi og service  Arbeidsliv  
Fagsjef maritim er en nyopprettet stilling i Sjømat Norge.

Ny minstelønnssats NNN

28.03.2017 | Arbeidsliv  
Den nye minstelønnssatsen er...

HMS-dag

24.03.2017 | Kalenderen  Arbeidsliv  
NHOs HMS-dag: Hvordan skape et produktivt...

Utvider med tilbud til rederiene

Sjømat Norge utvider sitt medlemstilbud overfor rederiene som leverer tjenester til bedriftene i sjømatnæringen. Organisasjonen tilsetter nå...

Enighet om lønnsoppgjøret

14.03.2017 | Arbeidsliv  
LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør. For overenskomstene til Sjømat Norge innebærer oppgjøret et generelt...