Fiskeriminister Harald Tom Nesvik utfordret havbruksnæringen til å levere på bærekraft i sin tale på Sjømat Norges Teknologi- og servicekonferanse i Trondheim. Han vil ha flere arbeidsplasser i sjømatnæringen i Norge.

– Den utfordringen skal vi ta, og vi har ambisjoner om å gjøre det på en måte som skaper både økt matproduksjon, flere arbeidsplasser og verdiskaping, sier Aina Valland som koordinerer arbeidet Sjømat Norge gjør for teknologi- og servicemedlemmene i Sjømat Norge.

Det var fullsatt sal på Teknologi- og servicekonferansen i Trondheim torsdag. De fikk høre en engasjert fiskeriminister som fremdeles synes han har den beste jobben som finnes.

– Jeg skal jobbe dag og natt for å gi de rammene næringen trenger for å utvikle seg videre, jeg vil ha flere arbeidsplasser i Norge, sa Harald Tom Nesvik.

I den politiske debatten på konferansen deltok stortingsrepresentantene Ruth Grung (Ap) og Tom-Christer Nilsen (H) som begge følger godt med på hva som rører seg i sjømatnæringen om dagen. Nilsen er opptatt av at både politikere og folk som jobber i havbruksnæringen må stå opp for næringen i samfunnsdebatten, også på sosiale medier.

– Vi trenger næringer som tjener penger, sa Nilsen. Han er også engasjert i debatten om særskatt på havbruk, der han understreket at det aller viktigste grunnlaget for næringen og landet er at den forblir lønnsom.

Ruth Grung var kritisk til sammensetningen av NOU-utvalget og forumet som er satt ned i den saken. Hun var glad for at det er Stortinget som til syvende og sist skal fatte vedtak.

Grung framsto som optimistisk når det gjelder den brede teknologiutviklingen hun ser i næringen, og sa det er viktig å snakke opp hele næringen og få fram alt det positive som skjer.

– Vi ser at det ikke bare er i merdene det skapes verdier, men også store ringvirkninger fra leverandørene mange steder. Jeg mener det må bygges mer i Norge for næringen, og er ikke så glad for utviklingen med mer bygging av utstyr i utladet, sa hun. Hun slo samtidig fast at Arbeiderpartiet fortsatt skal være et næringsparti, med klar adresse til det omtalte Tromsø-vedtaket som hun er uenig i.

Når det gjelder Arbeiderpartiets forslag om å utrede tilbaketrekking av konsesjoner, var Tom-Christer Nilsen tydelig avvisende til dette.

– Dette er en næring som investerer i alle år. Hvis noe skal trekkes tilbake, risikerer man at selskapene velger å ikke gjennomføre investeringer de siste årene før tillatelsen trekkes tilbake, sa Nilsen, som også poengterte at det er ingen andre næringer bortsett fra vannkraft som har slike særregler.

Ruth Grung på sin side var mer opptatt av at fellesskapet må ha full kontroll med ressursene og derfor ønsker utredning av tilbaketrekking.

– Ressursene skal være på norske hender, slo hun fast.

DEBATT: Ruth Grung (Ap) i debatt med Tom Christer Nilsen (H) på konferansen. Debattleder var Øyvind A. Haram. Foto: Sjømat Norge

DEBATT: Ruth Grung (Ap) i debatt med Tom Christer Nilsen (H) på konferansen. Debattleder var Øyvind A. Haram. Foto: Sjømat Norge

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Oppretter felles forum mot rømming

Britisk ambassadør til Trondheim

Sjømat Norge passerer 650 medlemmer

Statsbudsjettet 2019

Viktig seier til Pelagia AS i Themis-saken

Høringssvar mateksportforskriften

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap

Må selv velge hvordan råstoff losses

Sjømat på topp på internasjonal bærekraftsindeks

FN-topp: Teknologi og sjømat viktig klimabidrag fra Norge