Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Sjømat Norge.

Hva er Sjømat Norge?

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen, og en av bransjeforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO. Vi er Norges største sjømatorganisasjon med ca. 550 medlemsbedrifter. Les mer om Sjømat Norge her.

 

Hvilken kompetanse innehar Sjømat Norge?

Vi har spisskompetanse innen arbeidsliv, fiskehelse og miljø, havbruksproduksjon og fiskeindustri, i tillegg til omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Vi arbeider for å sikre stabile rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. Vi representerer næringen i forhandlinger og jobber for å ivareta våre medlemmers felles interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og institusjoner. Les mer om Sjømat Norges oppgaver og kompetanse her.

 

Hvilke fordeler får jeg som medlem i Sjømat Norge?

Som medlem av Sjømat Norge kan du ta del i vårt næringspolitiske arbeid, dra nytte av kompetent rådgivning og fordelsavtaler. Du får tilgang på internasjonale nettverk, juridisk støtte, forskning, rådgivning og kurs, i tillegg til en rekke medlemsrabatter.  Les mer om fordelene på medlemssidene våre.

 

Hvilke typer selskaper representerer dere?

Blant våre 550 medlemsbedrifter finner du både små familiebedrifter og store multinasjonale selskaper. Blant dem finner du selskaper som arbeider innen havbruk, fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, rederier, teknologi og servicebedrifter i sjømatbransjen, med mer. Her finner du en oversikt over våre fagområder.

 

Hva er FHL?

FHL (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) er det tidligere navnet på Sjømat Norge. Organisasjonen endret navn i 2015.