Tarjei Svalbjørg

Juniorrådgiver kommunikasjon og næringspolitikk

Svalbjørg er ansvarlig for arbeidet med sosiale medier og Sjømat Norges nettsider. Han er til daglig en del av kommunikasjonsavdelingens arbeid med næringens omdømme, og informasjonsflyt til medlemmer. I tillegg bistår han i deler av det næringspolitiske arbeidet, og særlig kontakten med ungdomspolitikere. 

Svalbjørg jobber deltid i Sjømat Norge, og studerer statsvitenskap ved UiO ved siden av jobben. Han har bred bakgrunn fra ulike deler av ungdomspolitikken, blant annet som leder av Ungdommens fylkesting i Nordland og en rekke partipolitiske verv. Svalbjørg er opprinnelig fra sjømatkommunen Steigen. 

Epost: tsv@sjomatnorge.no

Mobil: 98690727

Kontorsted: Oslo