Brit Uglem Blomsø

Fagsjef Miljø og helse

Blomsø arbeider med ulike områder knyttet til Miljø og helseavdelingen i Sjømat Norge, herunder rømmingsforebyggende arbeid, bruk av legemidler, håndtering av plast og utrangert utstyr fra havbruk, standardisering og rammevilkår. Hun er sekretær for Sjømat Norge sitt Rømmingsutvalg. 

Blomsø er utdannet veterinær, og har tidligere blant annet arbeidet ved Statens veterinære laboratorier i Trondheim, ledet Næringsmiddeltilsynet i Frøya og Hitra, og vært kvalitetssjef i et havbruksselskap før hun begynte i Sjømat Norge i 2008. 

Epost: bub@sjomatnorge.no

Mobil: 482 06 661

Kontorsted: Trondheim