Aina Valland

Direktør samfunnskontakt

Valland er ansvarlig for koordinering av det politiske arbeidet i Sjømat Norge og samarbeider innen dette området  med NHO og andre relevante organisasjoner.

Valland er sivilingeniør innen miljø og ressursteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun har tidligere jobbet innen miljørådgiving og sertifisering. I Sjømat Norge har hun hatt flere ulike posisjoner før hun ble direktør for samfunnskontakt.

Epost: ava@sjomatnorge.no

Mobil: 971 45 777

Kontorsted: Trondheim