Regjeringen har offentliggjort lista over kommunene som nå får over 2,3 milliarder kroner tildelt fra Havbruksfondet. - Laksepengene gir på denne måten betydelige inntekter til mange kystkommuner, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

I tillegg får fylkeskommunene nesten 400 millioner kroner fra fondet, med andre ord en samlet utbetaling på over 2,7 milliarder kroner.

Les mer på nettsidene til regjeringen

Det er andre gang det skjer en utbetaling til kommuner og fylkeskommuner etter etableringen av det såkalte Havbruksfondet. Stortinget har vedtatt ordningen som sikrer at kystkommunene som legger til rette for havbruk får vesentlige inntekter når lakseselskapene betaler for å få øke produksjonen. Myndighetene legger opp til salg av økt konsesjonsvolum annethvert år fremover.

– Sjømatnæringen ønsker sterke og robuste lokalsamfunn, og Havbruksfondet viser nå at kommunene får penger i kassa som lovet. Dette viser også at det ikke er nødvendig å legge nye særskatter på havbruksbedriftene, sier Ystmark.

Forrige uke oppnevnte regjeringen et nytt NOU-utvalg som skal utrede innføring av slik særskatt på den viktige distriktsnæringen. Etter Sjømat Norges syn har utvalget fått et for detaljert mandat som i liten grad fokuserer på utviklingsmulighetene til havbruksnæringen og negative effekter ved ytterligere beskatning av en så viktig distriktsnæring.

En eventuell ny statlig særskatt vil kunne komme havbrukskommunene mindre til gode ved at inntektene rettes mot statskassa. Sjømat Norge er svært skeptisk til innføring av en slik skatt, og har pekt på at Stortinget bestilte et langt bredere mandat.

– Kommunene og næringslivet langs kysten må være oppmerksomme på at også Havbruksfondet skal opp til vurdering i dette utvalget. Dermed er det skapt usikkerhet om fondet faktisk skal videreføres, påpeker Ystmark. Han understreker at havbruksnæringen støtter en videreføring av fondet, og mener det er en god ordning for både havbrukskommunene og næringslivet langs kysten.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016, og første utbetaling skjedde i 2017. Den var på totalt 60 millioner kroner. 70 prosent av midlene går til kommunene, 10 prosent til fylkeskommunene og 20 prosent til staten.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister