Tiltak for å motvirke negative miljøeffekter


Publisert 04.10.2016 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser  

Nærings- og fiskeridepartementets har bedt om innspill til hvordan en kan forminske negative miljøeffekter ved bruk av midler mot lakselus. Her er Sjømat Norges høringssvar.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Mellomoppgjøret vedtatt

Fortsetter som styreleder

Leverandørene til sjømatbedriftene vokser

Ledig stilling: Fagsjef maritim

Glimt fra årskonferansen

Ny giv for visningsanleggene

Sjømat stadig viktigere for landet