Aina Valland
Direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
971 45 777

Teknologi og service

Nytt arbeidsutvalg for teknologi og servicebedriftene

Det ble pangstart for teknologi- og servicebedriftene i Sjømat Norge sist torsdag. Rundt 90 deltakere langs hele kysten var samlet i Trondheim til...