Tiltak for å motvirke negative miljøeffekter

04.10.2016 | Høringsuttalelser  
Nærings- og fiskeridepartementets har bedt om innspill til hvordan en kan forminske negative miljøeffekter ved bruk av midler mot lakselus. Her er...

Avviser regjeringens forslag til laksevekst

21.09.2016 | Havbruk  Høringsuttalelser  
- Regjeringens foreslåtte vekstmodell for laksenæringen vil verken bidra til Stortingets føringer om et klarere regelverk, forutsigbarhet eller...

Dette mener vi om transporten

Sjømat Norge har sendt sitt høringssvar på Nasjonal Transportplan. Her kan du lese hva vi mener hvordan samferdsel bør prioriteres.

Ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

13.04.2016 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt sitt høringssvar til Helse og omsorgsdepartementet rundt forslag til det såkalte drikkevannforeskriften.

Sjømat Norge om flypassasjeravgift

02.02.2016 | Høringsuttalelser  
Innføringen av den nye flypassasjeravgiften skaper uforutsigbarhet for næringslivet, skriver Sjømat Norge i en høringsuttalelse om...

Alle oppdrettskommunene får endelig laksepenger

14.01.2016 | Havbruk  Høringsuttalelser  
Laksenæringen har sammen med kystkommunene utarbeidet et felles forslag til fordeling av inntektene fra det nye statlige Havbruksfondet. Både...

Fiskeindustri for framtida

Samspel må til for å gjere Noreg meir robust som sjømatnasjon. Det er Sjømat Norges hovudbodskap i høyringssvaret til Sjømatindustriutvalget.

Vil ha mer fiskeforedling i Norge

08.04.2015 | Havbruk  Høringsuttalelser  Industri  
Sjømat Norge foreslår at den statlige markedsavgiften på sjømat blir justert ned for bearbeidede produkter for å understøtte mer industriell...

Foreslår tre til fem prosent årlig vekst i havbruk

14.01.2015 | Havbruk  Høringsuttalelser  
Havbruksnæringen mener det er rom for en forutsigbar og årlig produksjonsvekst på tre til fem prosent. - Vi er beredt til å følge opp...

Kvalitetstilsyn i regi av Norges Råfisklag

16.12.2014 | Høringsuttalelser  
FHL har gitt høringssvar på Mattilsynets høring av forslag om endring i forskrift 28. juni 2013 nr 844 om kvalitet på fisk og...