Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.


Havbruk

Ny giv for visningsanleggene

04.04.2017 | Havbruk  Rekruttering  Sjømat Norge  
- Dette er næringens viktigste formidlingssteder. Vi må bli ennå flinkere å vise folk hva havbruk er, sier Jan Børre Johansen, ny leder i Forum...

Generasjonsskifte 2017

03.04.2017 | Havbruk  Kalenderen  Sjømat Norge  
Aquagen inviterer nok en gang til seminaserie langs kysten der resultater og erfaringer fra siste års rognprodukter blir presentert.

Årsarrangementet 2017

Velkommen til generalforsamling og årskonferanse 4.-6. april 2017 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Innkalling med saksdokumenter til...

Gullstandard for fiskeoljer

15.03.2017 | Havbruk  Industri  
Etter åtte år med diskusjoner er det endelig enighet i Codex Alimentarius om alle bestemmelsene i en helt ny global standard for fiskeolje til...

Færre fisk på rømmen

15.03.2017 | Havbruk  Miljø og Helse  
- Nedgangen i antall rømte oppdrettsfisk fortsetter. Det er over tid lagt ned en stor og systematisk innsats i næringen og dette gir resultater,...

Kurs i rømmingssikring på Rørvik

Sjømat Norge arrangerer enda et nytt kurs i rømmingssikring, denne gangen på Rørvik, på Kystmuseet...

Kurs i rømmingssikring

Bli med på kurs i...

Mindre legemidler mot lakselus

20.02.2017 | Havbruk  Miljø og Helse  
Havbruksnæringen reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016. Den positive utviklingen er en følge av næringens strategi og...

Slår inn åpne dører

Den positive utviklingen med mindre rømming og redusert bruk av legemidler mot lakselus viser at havbruksnæringen er på rett veg. Innsatsen er...

Støtter ikke forslag om endret våravlusning

08.02.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  
Før årrskiftet sendte Mattilsynet på hastehøring et forslag til endrede krav til våravlusing. I høringssvaret skriver Sjømat Norge at det er...