Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Ta sjømatjobbene på alvor!

15.09.2017 | Sjømat Norge  
LO og arbeidsgiverne i Sjømat Norge står skulder ved skulder når de ber regjerings- og samarbeidspartiene om å ta norske arbeidsplasser i...

Nei til nekt av landingar

14.09.2017 | Sjømat Norge  Industri  
Eit forbod mot landingar av makrell frå Island og Grønland vil berre ramme norsk fiskeindustri. – Vi byggjer ned norske mottak på denne måten,...

#mergrovtgrøntogblått

08.09.2017 | Sjømat Norge  Miljø og Helse  
Utfordringen er gitt: Innen 2021 skal vi spise 20 prosent mer frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og...

– Ikke rør EØS-avtalen!

01.09.2017 | Sjømat Norge  
Fra flere hold har det i løpet av høstens valgkamp vært tatt til orde for at EØS-avtalen bør sies opp og erstattes med en frihandelsavtale. Det...

Om EØS og sjømat på 2 minutter

01.09.2017 | Sjømat Norge  
Synes du handel med EU og EØS-avtalen er vanskelig å sette seg inn i? Her er en kort innføring om hvorfor EØS-avtalen er viktig for...

Trenger kompetanse

29.08.2017 | Sjømat Norge  Rekruttering  
Norske sjømatbedrifter mener de har et udekket kompetansebehov. Det kommer frem i NHOs nye kompetansebarometer.

Teknologi- og servicekonferansen 2017

De blir stadig flere og betyr stadig mer, og interessen rundt leverandørbedriftene i sjømatnæringen har aldri vært større. Gjør deg klar for en...

Kvitterer ut etter en dag

16.08.2017 | Sjømat Norge  Havbruk  
Under 24 timer etter at Havbruk2030 ble lagt fram i Trondheim, iverksettes arbeidet rundt en av...

Endring av fiskekvalitetsforskriften

07.07.2017 | Sjømat Norge  Høringsuttalelser  
Mattilsynet ønsker endringer i fiskekvalitetsforskriften. Regelverket skal nå gjøres lettere anvendelig for næringen og tilsynsmyndighetene. Her...

Områdeforeskrift PD i Trøndelag og Nordland

Mattilsynet har bedt interesser om tilbakemelding på en egen områdeforeskrift for PD i Trøndelag og Nordland. Her kan du lese Sjømat Norges mening...