Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Fortsetter som styreleder

10.04.2017 | Sjømat Norge  
Generalforsamlingen i Sjømat Norge har gjenvalgt Inger-Marie Sperre som styreleder i organisasjonen. Se oversikten over det nye styret og...

Glimt fra årskonferansen

05.04.2017 | Sjømat Norge  
Full sal under Sjømat Norges årskonferanse i Tromsø. Se fotoglimt fra dagens...

Ny giv for visningsanleggene

04.04.2017 | Havbruk  Rekruttering  Sjømat Norge  
- Dette er næringens viktigste formidlingssteder. Vi må bli ennå flinkere å vise folk hva havbruk er, sier Jan Børre Johansen, ny leder i Forum...

Sjømat stadig viktigere for landet

04.04.2017 | Sjømat Norge  
Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå tre ganger større enn den var for ti år siden. I 2016 var bidraget til Norges BNP hele 93 milliarder...

Generasjonsskifte 2017

03.04.2017 | Havbruk  Kalenderen  Sjømat Norge  
Aquagen inviterer nok en gang til seminaserie langs kysten der resultater og erfaringer fra siste års rognprodukter blir presentert.

Dette må du spise mer av

02.04.2017 | Industri  Sjømat Norge  
- Det er sunt og det smaker fantastisk. Se fiskeriministeren fortelle hva du bør spise mer av i 2017.

Utvider med tilbud til rederiene

Sjømat Norge utvider sitt medlemstilbud overfor rederiene som leverer tjenester til bedriftene i sjømatnæringen. Organisasjonen tilsetter nå...

Like muligheter skaper større verdier

15.03.2017 | Industri  Sjømat Norge  
- Den norske sjømatindustrien har en viktig rolle i verdiskapingen fra havets ressurser, derfor må vi ha en politikk som bidrar til like muligheter...

Vil øke sjømatkonsumet med 20 prosent

07.03.2017 | Sjømat Norge  
Regjeringen vil jobbe for å øke forbruket av sjømat med 20 prosent de neste fem årene for å bedre folkehelsen. - Et flott og ambisiøst mål. Vi...

Kampen om råstoffet

28.02.2017 | Industri  Sjømat Norge  
Hva skjer med norsk fiskeindustri? Hvordan kan vi sikre konkurransekraftig bedrifter i...