Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
918 20 072

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


Miljø og Helse

Mindre legemidler mot lakselus

20.02.2017 | Havbruk  Miljø og Helse  
Havbruksnæringen reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016. Den positive utviklingen er en følge av næringens strategi og...

Slår inn åpne dører

Den positive utviklingen med mindre rømming og redusert bruk av legemidler mot lakselus viser at havbruksnæringen er på rett veg. Innsatsen er...

Sunnere kosthold – spis mer sjømat!

Intensjonsavtalen er en forpliktende samarbeidsavtale om blant annet å øke sjømatinntaket i Norge.

Omega 3 i norsk laks

01.12.2016 | Havbruk  Miljø og Helse  
Hvordan står det til med omega-3-nivået i oppdrettslaksen? Finn fakta...

– Sjømat sentralt i ny havstrategi

- Som en stor sjømatnasjon kan vi bidra til samlede lavere utslipp gjennom å legge til rette for økt sjømattilførsel til markedene. Fiskeri og...

– Sjømat del av det grønne skiftet

06.10.2016 | Havbruk  Industri  Miljø og Helse  
- Statsbudsjettet for 2017 viser at omstillingen fra en oljetung økonomi er krevende. Sjømatnæringen skaffer allerede store eksportinntekter til...

Seminar om saltreduksjon og Saltpartnerskapet

30.09.2016 | Kalenderen  Miljø og Helse  
Helsedirektoratet, prosjektet «En sunnere matpakke» og SaltNett inviterer til det første seminaret om salt og saltreduksjon onsdag 16. november...

En hel dag med fish and ships

18.08.2016 | Havbruk  Industri  Miljø og Helse  
ARENDALSUKA: Torsdag 18. august var det ekstra fokus på sjømat, skipsfart og maritim næring under Arendalsuka. - Et viktig tema, for de marine...

Tilsyn – Spiseferdige Sjømatprodukter

15.06.2016 | Miljø og Helse  
Mattilsynet prioriterer i 2016 tilsynet med sjømatbedrifter som produserer spiseferdige produkter.

Tre i uken – Innspill til Handlingsplan bedre kosthold

26.05.2016 | 0-visjon  Miljø og Helse  
Sjømat Norge lanserer begrepet «tre ganger i uken» for å fremme konsum av fisk og annen sjømat, foreslår en kampanje for å redusere...