Sverre Johansen
Direktør industri
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


Industri

– Tvang er ikke veien å gå

17.03.2017 | Industri  
Regjeringen la i dag frem en melding til Stortinget om pliktsystemet for torsketrålere.

Gullstandard for fiskeoljer

15.03.2017 | Havbruk  Industri  
Etter åtte år med diskusjoner er det endelig enighet i Codex Alimentarius om alle bestemmelsene i en helt ny global standard for fiskeolje til...

Like muligheter skaper større verdier

15.03.2017 | Industri  Sjømat Norge  
- Den norske sjømatindustrien har en viktig rolle i verdiskapingen fra havets ressurser, derfor må vi ha en politikk som bidrar til like muligheter...

Kampen om råstoffet

28.02.2017 | Industri  Sjømat Norge  
Hva skjer med norsk fiskeindustri? Hvordan kan vi sikre konkurransekraftig bedrifter i...

– God og riktig beslutning av Per Sandberg

09.02.2017 | Industri  
Fiskeriminister Per Sandberg har tatt en modig og riktig beslutning når han nå forenkler landingsforskriften. Journalføringskravet har skapt stor...

Sunnere kosthold – spis mer sjømat!

Intensjonsavtalen er en forpliktende samarbeidsavtale om blant annet å øke sjømatinntaket i Norge.

Stopp fiskelekkasjen – skap arbeidsplasser

Mange av de 20.000 arbeidsplassene i EU som baseres på foredling av norsk sjømat kan flyttes hjem, mener fiskeindustrien. Fisk som fanges på norske...

Fikk medhold i at sjøvann ikke er drikkevann

08.01.2017 | Industri  
Sjømat Norge har etter mange års arbeid opp mot norske myndigheter og klage til ESA, fått gjennomslag for at bruk av rent sjøvann i...

– Viktig modernisering av handelen med fisk

19.12.2016 | Industri  
- Rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert førstehåndsomsetningen av fisk vil være et nyttig bidrag i arbeidet for å forenkle og modernisere...

Støtter kutt i markedsavgiften

16.12.2016 | Havbruk  Industri  
- Vi er tilfreds med at myndighetene i dagens situasjon har valgt å lytte til næringen og senker markedsavgiften for eksport av sjømat, sier...