Nordnorsk
Marit Bærøe
Regionsjef havbruk nord
905 41 042

Nordnorsk havbrukslag omfatter FHLs medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Nordland, Troms og Finnmark. Nordnorsk havbrukslag er ett av tre regionale havbrukslag i FHL. De andre er Midtnorsk havbrukslag og Vestnorsk havbrukslag.

Kontaktpersoner Se øvrige tillitsvalgte
,
,
 

Klart for årssamling i Nordnorsk havbrukslag

Den 12. januar 2012 samles oppdrettsnæring, leverandører til havbruksnæringen, forvaltning, politikere og øvrige gjester til årssamling i FHL Nordnorsk Havbrukslag på Radisson BLU Hotell i Tromsø.
06.12.2011 | Nordnorsk  

Kurs i rømmingssikring i Bodø

FHL inviterer til kurs i rømmingssikring torsdag 15. desember på Radisson Blu Hotel i Bodø. Kurset er rettet mot både ledelse og driftsoperatører.
10.11.2011 | Nordnorsk  

Kurs i NYTEK i Bodø

FHL inviterer til kurs i NYTEK onsdag 14. desember på Radisson Blu Hotel i Bodø. Kurset er rettet både mot ledelse og driftsoperatører.
10.11.2011 | Nordnorsk  

God deltakelse på medlemsmøte i nord

FHL Nordnorsk Havbrukslag med gjester var samlet til medlemsmøte i Bodø 18. – 19.oktober.
21.10.2011 | Nordnorsk  

Medlemsmøte 18. og 19. oktober

Nordnorsk havbrukslag inviterer til medlemsmøte på Thon Nordlys Hotel i Bodø. Av temaer som blir tatt opp kan nevnes; markedssituasjonen, NYTEK, luseprosjektet, Miljøfondet, rømmingssikring og vannkvalitet.
20.09.2011 | Nordnorsk  

Temamøter om kystsoneplaner

FHL Nordnorsk Havbrukslag gjennomfører denne våren kystsoneplanmøter i Sørfold, Tromsø og Harstad. Nå har vi gjennomført 3. møtet i rekken av møter i hhv Sørfold, Tromsø og Harstad. Til sammen har 100 deltakere bidratt og/ eller deltatt på møtene, og vi håper alle har hatt utbytte av å være tilstede.
29.04.2011 | Nordnorsk  

160 på årssamling i Nordnorsk havbrukslag

I alt 160 deltakere var tilstede på årssamlingen til FHL Nordnorsk havbrukslag 13. og 14. januar.
17.01.2011 | Nordnorsk  

Oppretter villaksfond i nord

Lakseprodusentene i Nord-Norge har besluttet å opprette et regionalt fond for å bidra til å ivareta og styrke villaksen i nordnorske vassdrag.
13.01.2011 | Nordnorsk  

Klart for årrssamling i nord

Programmet for Nordnorsk havbrukslags årssamling i januar 2011 er nå klar og kan lastes ned her.
09.12.2010 | Nordnorsk  

Høstmøte i Nordnorsk Havbrukslag 20.-21. oktober

Hovedtema for høstmøtet er kommunikasjonsstrategier og omdømmearbeid i Nordnorsk Havbruksnæring. Dag 1 er kun for medlemmer og støttemedlemmer, mens Dag 2 er åpen for alle. Møtet avholdes i Svolvær.
05.10.2010 | Nordnorsk