Marit Bærøe
Regionsjef havbruk nord
905 41 042

Nordnorsk havbrukslag omfatter FHLs medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Nordland, Troms og Finnmark. Nordnorsk havbrukslag er ett av tre regionale havbrukslag i FHL. De andre er Midtnorsk havbrukslag og Vestnorsk havbrukslag.


Havbruk

Klart for årssamling i Nordnorsk havbrukslag

06.12.2011 | Nordnorsk  
Den 12. januar 2012 samles oppdrettsnæring, leverandører til havbruksnæringen, forvaltning, politikere og øvrige gjester til årssamling i FHL...

Kurs i rømmingssikring i Bodø

10.11.2011 | Nordnorsk  
FHL inviterer til kurs i rømmingssikring torsdag 15. desember på Radisson Blu Hotel i Bodø. Kurset er rettet mot både ledelse og...

Kurs i NYTEK i Bodø

10.11.2011 | Nordnorsk  
FHL inviterer til kurs i NYTEK onsdag 14. desember på Radisson Blu Hotel i Bodø. Kurset er rettet både mot ledelse og...

God deltakelse på medlemsmøte i nord

21.10.2011 | Nordnorsk  
FHL Nordnorsk Havbrukslag med gjester var samlet til medlemsmøte i Bodø 18. – 19.oktober.

Medlemsmøte 18. og 19. oktober

20.09.2011 | Nordnorsk  
Nordnorsk havbrukslag inviterer til medlemsmøte på Thon Nordlys Hotel i Bodø. Av temaer som blir tatt opp kan nevnes; markedssituasjonen, NYTEK,...

Temamøter om kystsoneplaner

29.04.2011 | Nordnorsk  
FHL Nordnorsk Havbrukslag gjennomfører denne våren kystsoneplanmøter i Sørfold, Tromsø og Harstad. Nå har vi gjennomført 3. møtet i rekken av...

160 på årssamling i Nordnorsk havbrukslag

17.01.2011 | Nordnorsk  
I alt 160 deltakere var tilstede på årssamlingen til FHL Nordnorsk havbrukslag 13. og 14.

Oppretter villaksfond i nord

13.01.2011 | Nordnorsk  
Lakseprodusentene i Nord-Norge har besluttet å opprette et regionalt fond for å bidra til å ivareta og styrke villaksen i nordnorske...

Klart for årrssamling i nord

09.12.2010 | Nordnorsk  
Programmet for Nordnorsk havbrukslags årssamling i januar 2011 er nå klar og kan lastes ned...

Høstmøte i Nordnorsk Havbrukslag 20.-21. oktober

05.10.2010 | Nordnorsk  
Hovedtema for høstmøtet er kommunikasjonsstrategier og omdømmearbeid i Nordnorsk Havbruksnæring. Dag 1 er kun for medlemmer og...