Marit Bærøe
Regionsjef havbruk Nord
905 41 042

Nordnorsk havbrukslag omfatter FHLs medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Nordland, Troms og Finnmark. Nordnorsk havbrukslag er ett av tre regionale havbrukslag i FHL. De andre er Midtnorsk havbrukslag og Vestnorsk havbrukslag.


Havbruk

Medlemsmøte i Bodø

20.09.2017 | Havbruk  Kalenderen  Nordnorsk  
Sjømat Norge i nord inviterer havbruksmedlemmer til møte i Bodø. Denne gang som en del av Nordområdekonferansen som på sin dag to retter...

Kurs i rømmingssikring for settefisk i Bodø

28.09.2016 | Kalenderen  Nordnorsk  
Sjømat Norge inviterer landanlegg (settefisk, stamfisk) til kurs i rømmingssikring i Bodø 1.

Medlemsmøte i Havbruk Nord

26.04.2016 | Kalenderen  Nordnorsk  
Det tradisjonsrike Svolværmøtet er denne gang lagt til Thon Hotell Lofoten.

Året starter i nord

30.12.2015 | Havbruk  Nordnorsk  Sjømat Norge  
Hva skjer i 2016, hva har vi lært av 15? Havbruksåret starter som vanlig i nord. Dit kommer selvfølgelig toppnavnene i bransjen.

Årsmøte Havbruk Nord

03.09.2015 | Kalenderen  Nordnorsk  
«Når laks skaper velferd» er tittel på årets årsmøte, der skapertrang og verdiskaping er gjennomgående tema for...

Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene i Nord-Norge

De aller fleste (76 prosent) av de undersøkte lakseelvene i Nord-Norge har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger...

Vil gi 300 millioner mer til kommunene

22.05.2015 | Fiskefór  Havbruk  Midtnorsk  Nordnorsk  Vestnorsk  
Sjømat Norge mener at alle pengene som lakseselskapene betaler for nye tillatelser bør gå direkte til kommunene som stiller arealer til havbruk.

Følg oss direkte her

28.04.2015 | Havbruk  Nordnorsk  Sjømat Norge  
Vi er klar for neste etappe av den blå matrevolusjon. Denne gangen er velferd og areal tema. Du kan følge det hele direkte her.

Medlemsmøte Nordnorsk havbrukslag

27.04.2015 | Kalenderen  Nordnorsk  
Det tradisjonsrike vårmøtet for medlemmer og støttemedlemmer avholdes på Svinøya Rorbuanlegg i Svolvær den 2. – 3.juni.

Har vi nok plass?

31.03.2015 | Havbruk  Kalenderen  Nordnorsk  
Fjord og kyst trengst for å skape mer velferd fra sjømatnæringen. Har vi nok plass til å produsere maten?...