Havbruk

Trond Davidsen, direktør
05.05.2008 | av sjømatnorge.no Havbruk  

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. FHL arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene ute.