Endringer i fôrvareforskriften


Publisert 16.02.2017 av sjømatnorge.no Høringsuttalelser  

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynets forslag til endringer i fôrvareforskriften.

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i fôrvareforskriften – angående salmonella.

Sjømat Norge støtter intensjonen om «å rydde» i fôrbestemmelsene med tanke på å unngå overlapp mellom forskriftene som gjennomfører ulike deler av fôrbestemmelsene som følger av vedleggene til EØS-avtalen, og oppfatter at de foreslåtte endringer er et bidrag i denne prosessen.

Sjømat Norges samlede høringssvar kan leses her.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Mellomoppgjøret vedtatt

Fortsetter som styreleder

Leverandørene til sjømatbedriftene vokser

Ledig stilling: Fagsjef maritim

Glimt fra årskonferansen

Ny giv for visningsanleggene

Sjømat stadig viktigere for landet