Endringer i fôrvareforskriften


Publisert 16.02.2017 av sjømatnorge.no Høringsuttalelser  

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynets forslag til endringer i fôrvareforskriften.

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i fôrvareforskriften – angående salmonella.

Sjømat Norge støtter intensjonen om «å rydde» i fôrbestemmelsene med tanke på å unngå overlapp mellom forskriftene som gjennomfører ulike deler av fôrbestemmelsene som følger av vedleggene til EØS-avtalen, og oppfatter at de foreslåtte endringer er et bidrag i denne prosessen.

Sjømat Norges samlede høringssvar kan leses her.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nord i Sør 2018

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt

Årssamling, Sjømat Norge havbruk nord

Like vilkår for like bedrifter

Digital sykemelding

Kan laksen spise sekkedyr?

Lyskastere på sjømat

Treng stabile sildekvoter

Forventer mer laksepenger til kommunene

Om stoppen i tobisfisket i mai