Endringer i fôrvareforskriften


Publisert 16.02.2017 av sjømatnorge.no Høringsuttalelser  

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynets forslag til endringer i fôrvareforskriften.

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i fôrvareforskriften – angående salmonella.

Sjømat Norge støtter intensjonen om «å rydde» i fôrbestemmelsene med tanke på å unngå overlapp mellom forskriftene som gjennomfører ulike deler av fôrbestemmelsene som følger av vedleggene til EØS-avtalen, og oppfatter at de foreslåtte endringer er et bidrag i denne prosessen.

Sjømat Norges samlede høringssvar kan leses her.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømatbedrifter signerer avtale mot matsvinn

Medlemsmøte i Bodø

Torskefiskuka i Tromsø: Medlemsmøte

Medlemsmøte: Filet av torskefisk

EØS avgjørende for sysselsettingen

– Ta sjømatjobbene på alvor!

Nei til nekt av landingar