Nyhetsarkiv

– Må unngå konkurransevridning

- Det er positivt at regjeringen ser nødvendigheten av tiltak for å sikre fiskeindustrien tilgang på råstoff, og at de er villig til å bruke kvotesystemet for å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i fiskeindustrien. Samtidig må tiltakene utformes slik at det blir like konkurransevilkår, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.
08.07.2017 | Industri  

Enige med Russland

Norge og Russland ble torsdag kveld enige i forhandlingene om torsk fra Barentshavet. Enigheten innebærer 115 000 tonn mindre råstoff som skal fangstes neste år.
13.10.2017 | Industri  Sjømat Norge  

– Viktig for velferden

- Sjømatnæringen med dens leverandører vil bli viktigere. Vi forventer derfor at regjeringen fremover må føre en offensiv politikk for å styrke sjømatnæringene og den marine næringsklyngen, sier adm. dir. Geir Ove Ystmark til regjeringens stadsbudsjett.

Kurs i rømmingssikring i Haugesund

Sjømat Norge har etter forespørsel fra oppdrettere nå satt opp to nye kurs i Haugesund.
04.10.2017 | Havbruk  Kalenderen  

Kurs i Rømmingssikring i Haugesund

Sjømat Norge har etter forespørsel fra oppdrettere nå satt opp to nye kurs i Haugesund.
04.10.2017 | Havbruk  Kalenderen  

Om tilpasning av regelverket for rensefisk

Sjømat Norge har gitt høringsuttalelse til regjeringens forslag til endring av aktuelle forskrifter for tilpasning til bruk, oppdrett og oppbevaring av rensefisk.
04.10.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  

Kraftig ned for makrell og sild

Havforskarane er svært tydelege for neste års makrell- og sildefiske. Kvotane bør nesten halverast. - Dette blir svært krevjande for industrien, seier fagsjef i Sjømat Norge.
29.09.2017 | Fiskemel  Industri  Sjømat Norge  

Avtale mot matsvinn

Fem medlemsbedrifter i Sjømat Norge har så langt signert avtalen mot matsvinn, og tirsdag møtte tre av dem til stor markering i Oslo sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
26.09.2017 | Miljø og Helse  

Medlemsmøte i Bodø

Sjømat Norge i nord inviterer havbruksmedlemmer til møte i Bodø. Denne gang som en del av Nordområdekonferansen som på sin dag to retter søkelyse mot vår bransje.
20.09.2017 | Havbruk  Kalenderen  Nordnorsk  

Torskefiskuka i Tromsø: Medlemsmøte

Hvitfisknæringen samles som vanlig i Tromsø i slutten av oktober. I den anledning samler vi og medlemmer på torskefisk. Merk deg 18. oktober og meld deg på her.
20.09.2017 | Industri  Kalenderen  

Medlemsmøte: Filet av torskefisk

Filetprodusent? Torsk, hyse eller sei som råstoff? Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte på Kystens hus i Tromsø 2. oktober.
18.09.2017 | Industri  Kalenderen  

EØS avgjørende for sysselsettingen

- Tilgang på arbeidskraft fra EØS-området er viktig for rekrutteringen til fiskeindustrien, og viser at EØS-avtalen også på dette området er viktig for næringslivet, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.
18.09.2017 | Industri  

Overtredelsesgebyr i lover med folkehelseformål

Sjømat Norge har i forbindelse med høring i sak om innføring av overtredelsesgebyr i lover som fremhever folkehelseformål sendt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Ta sjømatjobbene på alvor!

LO og arbeidsgiverne i Sjømat Norge står skulder ved skulder når de ber regjerings- og samarbeidspartiene om å ta norske arbeidsplasser i sjømatnæringen mer på alvor. Norge går glipp av tusenvis av arbeidsplasser på grunn av en alt for passiv holdning til næringen og behovet for bedre markedsadgang.
15.09.2017 | Sjømat Norge  

Nei til nekt av landingar

Eit forbod mot landingar av makrell frå Island og Grønland vil berre ramme norsk fiskeindustri. – Vi byggjer ned norske mottak på denne måten, seier fagsjef i Sjømat Norge, Kyrre Dale.
14.09.2017 | Industri  Sjømat Norge  

Workshop: #mergrovtgrøntogblått

Velkommen til workshop nummer 2 i arbeidet "Felles løft for et sunnere kosthold".
13.09.2017 | Kalenderen  Miljø og Helse  

Medlemsmøte om renhold, hygiene og kvalitet

Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte i Tromsø 20. oktober 2017, dagen etter den årlige Torskefiskkonferansen i Tromsø. Møtet er åpent for alle, men medlemmene slipper deltageravgift.
12.09.2017 | Kalenderen  Miljø og Helse  

#mergrovtgrøntogblått

Utfordringen er gitt: Innen 2021 skal vi spise 20 prosent mer frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat
08.09.2017 | Miljø og Helse  Sjømat Norge  

Signeringsarrangement Matsvinn

Statsråd Vidar Helgesen inviterer til signering av tilslutningserklæring matsvinn tirsdag 26. september kl. 1300.
06.09.2017 | Kalenderen  Miljø og Helse