Nyhetsarkiv

Jobbskaperne

I 70 år har Ellingsen Seafood holdt til på det vesle øysamfunnet Skrova i Lofoten. Familiebedriften omsetter for en halv milliard kroner årlig, og skaper ringer i vannet langt utover egen virksomhet.
22.06.2017 | Havbruk  

Fortsetter som styreleder

Generalforsamlingen i Sjømat Norge har gjenvalgt Inger-Marie Sperre som styreleder i organisasjonen. Se oversikten over det nye styret og bransjegruppene her.
10.04.2017 | Sjømat Norge  

Leverandørene til sjømatbedriftene vokser

Leverandørsektoren til de norske sjømatbedriftene står alene for en samlet verdiskaping på 23 milliarder kroner, viser nye tall fra Sintef Ocean. – God utvikling i sjømatnæringen gir god utvikling også for oss, sier Tore Håkon Riple som er tillitsvalgt for leverandørbedriftene i Sjømat Norge.
06.04.2017 | Teknologi og service  

Ledig stilling: Fagsjef maritim

Fagsjef maritim er en nyopprettet stilling i Sjømat Norge.
06.04.2017 | Arbeidsliv  Teknologi og service  

Glimt fra årskonferansen

Full sal under Sjømat Norges årskonferanse i Tromsø. Se fotoglimt fra dagens arrangement.
05.04.2017 | Sjømat Norge  

Sjømat stadig viktigere for landet

Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå tre ganger større enn den var for ti år siden. I 2016 var bidraget til Norges BNP hele 93 milliarder kroner, viser tall fra Sintef Ocean.
04.04.2017 | Sjømat Norge  

Dette må du spise mer av

- Det er sunt og det smaker fantastisk. Se fiskeriministeren fortelle hva du bør spise mer av i 2017.
02.04.2017 | Industri  Sjømat Norge  

Utvider med tilbud til rederiene

Sjømat Norge utvider sitt medlemstilbud overfor rederiene som leverer tjenester til bedriftene i sjømatnæringen. Organisasjonen tilsetter nå fagsjef for maritim sektor.

Færre fisk på rømmen

- Nedgangen i antall rømte oppdrettsfisk fortsetter. Det er over tid lagt ned en stor og systematisk innsats i næringen og dette gir resultater, sier Tarald Sivertsen som leder Rømmingsutvalget i Sjømat Norge.
15.03.2017 | Havbruk  Miljø og Helse  

Like muligheter skaper større verdier

- Den norske sjømatindustrien har en viktig rolle i verdiskapingen fra havets ressurser, derfor må vi ha en politikk som bidrar til like muligheter og mer bearbeiding av fisk i Norge. Industrien er fiskernes beste venner, men regelverket gir utfordringer påpeker Inger-Marie Sperre
15.03.2017 | Industri  Sjømat Norge  

Enighet om lønnsoppgjøret

LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør. For overenskomstene til Sjømat Norge innebærer oppgjøret et generelt tillegg på kr. 0,50.
14.03.2017 | Arbeidsliv  

Kurs i rømmingssikring

Bli med på kurs i rømmingssikring!

Bli med på ryddedugnaden!

"Plasthvalen" og økt oppmerksomhet om havforsøpling har utløst stor dugnadsvilje for ryddig langs kysten. Sjømat Norge oppfordrer medlemsbedriftene til å delta aktivt i ryddingen.
23.02.2017 | Miljø og Helse  Sjømat Norge  

– En viktig retning for havnasjonen

- Regjeringens havstrategi som ble framlagt i dag er langt på vei i tråd med det Sjømat Norge har spilt inn på egen hånd og i samarbeid med andre næringsorganisasjoner, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
21.02.2017 | Sjømat Norge  

Mindre legemidler mot lakselus

Havbruksnæringen reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016. Den positive utviklingen er en følge av næringens strategi og skyldes i hovedsak bruk av rensefisk og god virkning av flere medisinfrie tiltak.
20.02.2017 | Havbruk  Miljø og Helse  

– God og riktig beslutning av Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg har tatt en modig og riktig beslutning når han nå forenkler landingsforskriften. Journalføringskravet har skapt stor frustrasjon i sjømatindustrien, og det er positivt og gledelig fiskeriministeren har tatt de entydige tilbakemeldingene på alvor, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.
09.02.2017 | Industri  

Støtter ikke forslag om endret våravlusning

Før årrskiftet sendte Mattilsynet på hastehøring et forslag til endrede krav til våravlusing. I høringssvaret skriver Sjømat Norge at det er svært uheldig at det nok en gang foreslås omfattende endringer i våravlusingen kort tid før tiltak må iverksettes, og uten at det har vært mulig å foreta en forsvarlig effektvurdering.
08.02.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  

Sunnere kosthold – spis mer sjømat!

Intensjonsavtalen er en forpliktende samarbeidsavtale om blant annet å øke sjømatinntaket i Norge.

Stopp fiskelekkasjen – skap arbeidsplasser

Mange av de 20.000 arbeidsplassene i EU som baseres på foredling av norsk sjømat kan flyttes hjem, mener fiskeindustrien. Fisk som fanges på norske kvoter bør leveres og produseres i Norge. Også de 200.000 tonn med fiskeavskjær som kastes i havet må tas på land for å utvikle næringen, øke verdiskapingen og skape flere arbeidsplasser.

– Fortsatt mye uavklart om ny havbruksforvaltning

- Den nye havbruksforvaltningen som fiskeriministeren har lagt fram går noen skritt i den retning vi ønsker, men det er fortsatt mye som er uavklart. Ikke minst stiller vi spørsmål ved hvordan trafikklysene skal fungere. Hovedmodellen er den samme som de har presentert tidligere, og den er vi skeptisk til, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
17.01.2017 | Havbruk  

Nordlands fiskerikonferanse

NHO Nordland arrangerer fiskerikonferanse i Bodø. Sjømat Norge, Fiskarlaget og en rekke bedrifter fra både villfisk og havbruk tar del.
21.07.2017 | Kalenderen  

Frysefritak for oppdrettslaks

Oppdrettet fisk er fritatt fra kravet om å fryses dersom det skal spises rått. Mattilsynet ønsker å gjøre justeringer på regelverket. Se Sjømat Norges kommentarer her.
07.07.2017 | Høringsuttalelser  Sjømat Norge  

Endring av fiskekvalitetsforeskriften

Mattilsynet ønsker endringer i fiskekvalitetsforeskriften. Regelverket skal nå gjøres lettere anvendelig for næringen og tilsynsmyndighetene. Her er Sjømat Norges kommentarer til høringen.
07.07.2017 | Høringsuttalelser  Sjømat Norge  

Områdeforeskrift PD i Trøndelag og Nordland

Mattilsynet har bedt interesser om tilbakemelding på en egen områdeforeskrift for PD i Trøndelag og Nordland. Her kan du lese Sjømat Norges mening om foreskriften.

– Må unngå konkurransevridning

- Det er positivt at regjeringen ser nødvendigheten av tiltak for å sikre fiskeindustrien tilgang på råstoff, og at de er villig til å bruke kvotesystemet for å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i fiskeindustrien. Samtidig må tiltakene utformes slik at det blir like konkurransevilkår, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.
01.07.2017 | Industri  

Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din bedrift.
29.06.2017 | Havbruk  Industri  Teknologi og service  

Pelagisk Arena 2017

Pelagisk Arena 2017 arrangeres på Scandic Parken i Ålesund 31. august.
28.06.2017 | Kalenderen  

Vil bidra til mindre matsvinn

- Sjømat har lavt miljømessig fotavtrykk og er klimavennlig mat. Likevel kan miljøavtrykket bli enda lavere, blant annet ved å sørge for at maten som produseres utnyttes på beste måte. Denne forpliktelsen synliggjør vi ved å signere bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.
23.06.2017 | Miljø og Helse  

Må regne med variasjon

Havforskerne anbefaler å kutte torskekvotene med en femtedel til neste år. - Høster vi fra naturen, må vi regne med variasjon, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.
13.06.2017 | Industri  Sjømat Norge  

Sperre ny visepresident i NHO

NHOs generalforsamling har valgt Arvid Moss (59) til ny president og Inger-Marie Sperre (45) til ny visepresident.
13.06.2017 | Sjømat Norge  

Sjømatstudenter til topps

Oppdrett av børstemark tok studentene fra Ålesund helt til topps under kåringen av Norges beste studentbedrift. Nå skal de unge gründerne representere Norge under EM i Helsinki.
07.06.2017 | Rekruttering  Sjømat Norge  

Teknologi- og servicekonferansen 2017

Vi gjentar suksessen fra 2016 og samler leverandørindustrien til konferanse i Trondheim. Det blir i tillegg medlemsmøte i forkant av konferansestart samme dag. Sett av dato allerede nå i kalenderen.
06.06.2017 | Kalenderen  

Lokale forhandlinger:

Resultatet av det sentrale oppgjøret ble vedtatt av LO den 18. april i år. Dette innebærer at de lokale forhandlingene kan starte.
31.05.2017 | Arbeidsliv  

Sjømat Norge om ny luseforeskrift

Mattilsynet ønsker innspill til ny forskrift om kontroll av lakselus. Her kan du lese Sjømat Norges innspill.
30.05.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  

Skadelig skatteøkning for sjømatbedriftene

Flertallet i Stortingets Næringskomité vil øke skattetrykket på norsk sjømat og ber regjeringen utrede en ny avgift som skal pålegges havbruksbedriftene. Sjømat Norge har gjentatte ganger advart mot ekstraskatten som kan ramme konkurranseevnen og svekke investeringene langs kysten.
30.05.2017 | Havbruk  Sjømat Norge  

Medlemsmøte Maring

Sjømat Norge inviterer til nytt medlemsmøte for sektoren marin ingrediensindustri.
18.05.2017 | Industri  Kalenderen  Maring  

Felles løft for sunt kosthold

Tirsdag signerte flere sjømatbedrifter intensjonsavtalen med helsemyndighetene om å gjøre det enklere for folk å ta sunne valg. Myndighetenes mål er at befolkningen skal spise 20 prosent mer frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat i 2021 enn vi gjør nå.

Arild Rød tilsatt som fagsjef maritim

Sjømat Norge styrker kompetansen i organisasjonen og ansetter Arild Rød (42) som ny fagsjef maritim. - Med Arild Rød på laget har vi en person med sterk kompetanse på det maritime fagfeltet, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark.
15.05.2017 | Sjømat Norge  

Håp i Havet 2018

Planleggingen av Håp i Havet 2018 er godt i gang.
11.05.2017 | Kalenderen