Nyhetsarkiv

Fortsetter som styreleder

Generalforsamlingen i Sjømat Norge har gjenvalgt Inger-Marie Sperre som styreleder i organisasjonen. Se oversikten over det nye styret og bransjegruppene her.
10.04.2017 | Sjømat Norge  

Leverandørene til sjømatbedriftene vokser

Leverandørsektoren til de norske sjømatbedriftene står alene for en samlet verdiskaping på 23 milliarder kroner, viser nye tall fra Sintef Ocean. – God utvikling i sjømatnæringen gir god utvikling også for oss, sier Tore Håkon Riple som er tillitsvalgt for leverandørbedriftene i Sjømat Norge.
06.04.2017 | Teknologi og service  

Ledig stilling: Fagsjef maritim

Fagsjef maritim er en nyopprettet stilling i Sjømat Norge.
06.04.2017 | Arbeidsliv  Teknologi og service  

Glimt fra årskonferansen

Full sal under Sjømat Norges årskonferanse i Tromsø. Se fotoglimt fra dagens arrangement.
05.04.2017 | Sjømat Norge  

Sjømat stadig viktigere for landet

Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå tre ganger større enn den var for ti år siden. I 2016 var bidraget til Norges BNP hele 93 milliarder kroner, viser tall fra Sintef Ocean.
04.04.2017 | Sjømat Norge  

Dette må du spise mer av

- Det er sunt og det smaker fantastisk. Se fiskeriministeren fortelle hva du bør spise mer av i 2017.
02.04.2017 | Industri  Sjømat Norge  

Utvider med tilbud til rederiene

Sjømat Norge utvider sitt medlemstilbud overfor rederiene som leverer tjenester til bedriftene i sjømatnæringen. Organisasjonen tilsetter nå fagsjef for maritim sektor.

Færre fisk på rømmen

- Nedgangen i antall rømte oppdrettsfisk fortsetter. Det er over tid lagt ned en stor og systematisk innsats i næringen og dette gir resultater, sier Tarald Sivertsen som leder Rømmingsutvalget i Sjømat Norge.
15.03.2017 | Havbruk  Miljø og Helse  

Like muligheter skaper større verdier

- Den norske sjømatindustrien har en viktig rolle i verdiskapingen fra havets ressurser, derfor må vi ha en politikk som bidrar til like muligheter og mer bearbeiding av fisk i Norge. Industrien er fiskernes beste venner, men regelverket gir utfordringer påpeker Inger-Marie Sperre
15.03.2017 | Industri  Sjømat Norge  

Enighet om lønnsoppgjøret

LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør. For overenskomstene til Sjømat Norge innebærer oppgjøret et generelt tillegg på kr. 0,50.
14.03.2017 | Arbeidsliv  

Kurs i rømmingssikring

Bli med på kurs i rømmingssikring!

Bli med på ryddedugnaden!

"Plasthvalen" og økt oppmerksomhet om havforsøpling har utløst stor dugnadsvilje for ryddig langs kysten. Sjømat Norge oppfordrer medlemsbedriftene til å delta aktivt i ryddingen.
23.02.2017 | Miljø og Helse  Sjømat Norge  

– En viktig retning for havnasjonen

- Regjeringens havstrategi som ble framlagt i dag er langt på vei i tråd med det Sjømat Norge har spilt inn på egen hånd og i samarbeid med andre næringsorganisasjoner, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
21.02.2017 | Sjømat Norge  

Mindre legemidler mot lakselus

Havbruksnæringen reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016. Den positive utviklingen er en følge av næringens strategi og skyldes i hovedsak bruk av rensefisk og god virkning av flere medisinfrie tiltak.
20.02.2017 | Havbruk  Miljø og Helse  

– God og riktig beslutning av Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg har tatt en modig og riktig beslutning når han nå forenkler landingsforskriften. Journalføringskravet har skapt stor frustrasjon i sjømatindustrien, og det er positivt og gledelig fiskeriministeren har tatt de entydige tilbakemeldingene på alvor, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.
09.02.2017 | Industri  

Støtter ikke forslag om endret våravlusning

Før årrskiftet sendte Mattilsynet på hastehøring et forslag til endrede krav til våravlusing. I høringssvaret skriver Sjømat Norge at det er svært uheldig at det nok en gang foreslås omfattende endringer i våravlusingen kort tid før tiltak må iverksettes, og uten at det har vært mulig å foreta en forsvarlig effektvurdering.
08.02.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  

Sunnere kosthold – spis mer sjømat!

Intensjonsavtalen er en forpliktende samarbeidsavtale om blant annet å øke sjømatinntaket i Norge.

Stopp fiskelekkasjen – skap arbeidsplasser

Mange av de 20.000 arbeidsplassene i EU som baseres på foredling av norsk sjømat kan flyttes hjem, mener fiskeindustrien. Fisk som fanges på norske kvoter bør leveres og produseres i Norge. Også de 200.000 tonn med fiskeavskjær som kastes i havet må tas på land for å utvikle næringen, øke verdiskapingen og skape flere arbeidsplasser.

– Fortsatt mye uavklart om ny havbruksforvaltning

- Den nye havbruksforvaltningen som fiskeriministeren har lagt fram går noen skritt i den retning vi ønsker, men det er fortsatt mye som er uavklart. Ikke minst stiller vi spørsmål ved hvordan trafikklysene skal fungere. Hovedmodellen er den samme som de har presentert tidligere, og den er vi skeptisk til, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
17.01.2017 | Havbruk  

Minstelønnssatser

Vedlagt er protokoll med Fellesforbundet om justering av minstelønnssatser
26.04.2017 | Arbeidsliv  

Nye satser!

Nye satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien.
26.04.2017 | Arbeidsliv  

Mellomoppgjøret vedtatt

Årets mellomoppgjør mellom LO og NHO ble vedtatt av LO den 18. april. Dette innebærer at oppgjøret kan effektueres og at de lokale forhandlingene kan starte.
21.04.2017 | Arbeidsliv  

Ny giv for visningsanleggene

- Dette er næringens viktigste formidlingssteder. Vi må bli ennå flinkere å vise folk hva havbruk er, sier Jan Børre Johansen, ny leder i Forum for visningsanlegg.
04.04.2017 | Havbruk  Rekruttering  Sjømat Norge  

Generasjonsskifte 2017

Aquagen inviterer nok en gang til seminaserie langs kysten der resultater og erfaringer fra siste års rognprodukter blir presentert.
03.04.2017 | Havbruk  Kalenderen  Sjømat Norge  

Ny minstelønnssats NNN

Den nye minstelønnssatsen er klar!
28.03.2017 | Arbeidsliv  

Workshop: Økt sjømatkonsum

Arbeidet for "Økt konsum av sjømat, frukt og grønt samt grove kornprodukter" starter med en workshop i Oslo 16. mai.
28.03.2017 | Kalenderen  Miljø og Helse  

HMS-dag

NHOs HMS-dag: Hvordan skape et produktivt arbeidsmiljø
24.03.2017 | Arbeidsliv  Kalenderen  

Årsarrangementet 2017

Velkommen til generalforsamling og årskonferanse 4.-6. april 2017 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen er 21. mars sendt alle medlemmene. Se hele programmet her!

Medlemsmøte

Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte den 30. mars, kl. 0930 – 1330 på Scandic Parken, Ålesund. 
17.03.2017 | Industri  Kalenderen  

– Tvang er ikke veien å gå

Regjeringen la i dag frem en melding til Stortinget om pliktsystemet for torsketrålere.
17.03.2017 | Industri  

Gullstandard for fiskeoljer

Etter åtte år med diskusjoner er det endelig enighet i Codex Alimentarius om alle bestemmelsene i en helt ny global standard for fiskeolje til humant konsum (HC-fiskeoljer). Mattilsynet har med bistand fra Sjømat Norge gjort en formidabel innsats og ivaretatt norske interesser.
15.03.2017 | Havbruk  Industri