Nyhetsarkiv

– Må unngå konkurransevridning

- Det er positivt at regjeringen ser nødvendigheten av tiltak for å sikre fiskeindustrien tilgang på råstoff, og at de er villig til å bruke kvotesystemet for å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i fiskeindustrien. Samtidig må tiltakene utformes slik at det blir like konkurransevilkår, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.
08.07.2017 | Industri  

Nord i Sør 2018

Nord-Norge inntar Oslo. Som de siste år er Sjømat Norge med når politikere, næringsliv og organisasjoner samler for å diskutere den nordlige landsdels muligheter og fremtid midt i Oslo.
21.11.2017 | Kalenderen  

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt

Som i fjor arrangerer havbrukere i midt årssamling i februar. Legg inn datoene nå i kalenderen og vi kommer tilbake med endelig program.
17.11.2017 | Midtnorsk  Kalenderen  

Årssamling, Sjømat Norge havbruk nord

Intet nytt år uten en god innledning i Tromsø. I 2018 som alltid. Sjømat Norge samler havbruksnæringen i Nord-Norge til årsmøte.
10.11.2017 | Nordnorsk  Kalenderen  

Like vilkår for like bedrifter

- Å gi dispensasjon er avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår, sier Geir Ove Ystmark, adm. dir. i Sjømat Norge. Han mener Per Sandberg dispensasjon i deltakerloven er en klok beslutning.
09.11.2017 | Sjømat Norge  Industri  

Digital sykemelding

Fra 15. januar innføres digital sykmelding som standard i hele Norge, og alle arbeidsgivere må være forberedt på å ta imot digital sykmelding.
08.11.2017 | Arbeidsliv  

Kan laksen spise sekkedyr?

20 studenter. En rekke bedriftsbesøk. En utfordring. Resultat? Noen mener de kan produsere marint fôr fra "ugress" på sjøbunnen.
07.11.2017 | Sjømat Norge  Rekruttering  

Lyskastere på sjømat

Sjømat blir viktigere for landet. Derfor mener Sjømat Norge politikerne må ta mer hensyn til hvordan næringen forvaltes.
31.10.2017 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  

Treng stabile sildekvoter

- Kvoter som sprett opp og ned gjer marknaden ustabil. Forvaltarane bør sjå nærmare på mekanismer for å regulere fangsten meir stabilt, seier fagsjef Kyrre Dale om dei nye kvoteråda for NVG-sild frå ICES.
31.10.2017 | Sjømat Norge  Industri  

Forventer mer laksepenger til kommunene

- Når regjeringen nå slår på ”trafikklysene” for havbruksnæringen, forventer vi både mer forutsigbarhet for bedriftene og mer penger til kommunene, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
30.10.2017 | Havbruk  

Om stoppen i tobisfisket i mai

Sjømat Norge viser til at Norges Sildesalgslag på sine hjemmesider omtaler sin egen regulering av tobisfisket i mai i år, og departementets vurdering av hvorvidt reguleringen var lovlig. Sjømat Norge er grunnleggende uenig i Sildelagets opptreden, og i departementets vurdering og håndtering av saken. Sjømat Norge kommer til å forfølge saken videre.
30.10.2017 | Sjømat Norge  

– Meningsløst tiltak fra Sildelaget

- Norges Sildesalgslag virker desperate når de fastsetter en absolutt minstepris for sild som ikke har noen forankring i hverken markedet eller hos kjøperne. Det er en merkelig måte å forvalte monopolmakten på, sier direktør i Sjømat Norge Sverre Johansen.
30.10.2017 | Sjømat Norge  Industri  

Korleis blir framtidas matproduksjon?

Er di bedrift klar for nye robotar og maskinar? Kva kompetanse trengst for å møte utfordringane? Saman med NHO Mat og drikke og NNN, inviterer Sjømat Norge til spennande workshop.

Programkonferansen Havbruk 2018

Konferansen arrangeres av Norges forskningsråd/Havbruksprogrammet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.
26.10.2017 | Havbruk  Kalenderen  

Nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

Mattilsynet gir matprodusenter muligheten til å fravike matregelverkets krav ved eksport til tredjestat på visse vilkår. Dette blir da å betegne som eksport av "ikke-konforme varer". Sjømat Norge har nå sendt sitt høringgsvar på forslag til nytt regelverk på området.
23.10.2017 | Maring  Høringsuttalelser  

Felles løft for et sunnere kosthold

Et sunnere kosthold hos folk flest vil gi helsegevinster og spare samfunnet vårt for milliardkostnader. Men hva skal vi spise? Mat må alle ha. Da kan vi ikke bare snakke om hva vi bør spise mindre av, men også hva vi bør spise mer av.
19.10.2017 | Miljø og Helse  

Enige med Russland

Norge og Russland ble torsdag kveld enige i forhandlingene om torsk fra Barentshavet. Enigheten innebærer 115 000 tonn mindre råstoff som skal fangstes neste år.
13.10.2017 | Sjømat Norge  Industri  

– Viktig for velferden

- Sjømatnæringen med dens leverandører vil bli viktigere. Vi forventer derfor at regjeringen fremover må føre en offensiv politikk for å styrke sjømatnæringene og den marine næringsklyngen, sier adm. dir. Geir Ove Ystmark til regjeringens stadsbudsjett.

Kurs i rømmingssikring i Haugesund

Sjømat Norge har etter forespørsel fra oppdrettere nå satt opp to nye kurs i Haugesund.
04.10.2017 | Havbruk  Kalenderen  

Kurs i Rømmingssikring i Haugesund

Sjømat Norge har etter forespørsel fra oppdrettere nå satt opp to nye kurs i Haugesund.
04.10.2017 | Havbruk  Kalenderen  

Om tilpasning av regelverket for rensefisk

Sjømat Norge har gitt høringsuttalelse til regjeringens forslag til endring av aktuelle forskrifter for tilpasning til bruk, oppdrett og oppbevaring av rensefisk.
04.10.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser