Nyhetsarkiv

– Må unngå konkurransevridning

- Det er positivt at regjeringen ser nødvendigheten av tiltak for å sikre fiskeindustrien tilgang på råstoff, og at de er villig til å bruke kvotesystemet for å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i fiskeindustrien. Samtidig må tiltakene utformes slik at det blir like konkurransevilkår, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.
08.07.2017 | Industri  

Sjømatbedrifter signerer avtale mot matsvinn

Tre medlemsbedrifter i Sjømat Norge møter klima- og miljøminister Vidar Helsen tirsdag for å signere avtalen mot matsvinn.
22.09.2017 | Miljø og Helse  

Medlemsmøte i Bodø

Sjømat Norge i nord inviterer havbruksmedlemmer til møte i Bodø. Denne gang som en del av Nordområdekonferansen som på sin dag to retter søkelyse mot vår bransje.
20.09.2017 | Havbruk  Kalenderen  Nordnorsk  

Torskefiskuka i Tromsø: Medlemsmøte

Hvitfisknæringen samles som vanlig i Tromsø i slutten av oktober. I den anledning samler vi og medlemmer på torskefisk. Merk deg 18 oktober og meld deg på her.
20.09.2017 | Industri  Kalenderen  

Medlemsmøte: Filet av torskefisk

Filetprodusent? Torsk, hyse eller sei som råstoff? Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte på Kystens hus i Tromsø 2. oktober.
18.09.2017 | Industri  Kalenderen  

EØS avgjørende for sysselsettingen

- Tilgang på arbeidskraft fra EØS-området er viktig for rekrutteringen til fiskeindustrien, og viser at EØS-avtalen også på dette området er viktig for næringslivet, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.
18.09.2017 | Industri  

Overtredelsesgebyr i lover med folkehelseformål

Sjømat Norge har i forbindelse med høring i sak om innføring av overtredelsesgebyr i lover som fremhever folkehelseformål sendt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Ta sjømatjobbene på alvor!

LO og arbeidsgiverne i Sjømat Norge står skulder ved skulder når de ber regjerings- og samarbeidspartiene om å ta norske arbeidsplasser i sjømatnæringen mer på alvor. Norge går glipp av tusenvis av arbeidsplasser på grunn av en alt for passiv holdning til næringen og behovet for bedre markedsadgang.
15.09.2017 | Sjømat Norge  

Nei til nekt av landingar

Eit forbod mot landingar av makrell frå Island og Grønland vil berre ramme norsk fiskeindustri. – Vi byggjer ned norske mottak på denne måten, seier fagsjef i Sjømat Norge, Kyrre Dale.
14.09.2017 | Industri  Sjømat Norge  

Workshop: #mergrovtgrøntogblått

Velkommen til workshop nummer 2 i arbeidet "Felles løft for et bedre kosthold".
13.09.2017 | Kalenderen  Miljø og Helse  

Medlemsmøte om renhold, hygiene og kvalitet

Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte i Tromsø 20. oktober 2017, dagen etter den årlige Torskefiskkonferansen i Tromsø. Møtet er åpent for alle, men medlemmene slipper deltageravgift.
12.09.2017 | Kalenderen  Miljø og Helse  

#mergrovtgrøntogblått

Utfordringen er gitt: Innen 2021 skal vi spise 20 prosent mer frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat
08.09.2017 | Miljø og Helse  Sjømat Norge  

Signeringsarrangement Matsvinn

Statsråd Vidar Helgesen inviterer til signering av tilslutningserklæring matsvinn tirsdag 26. september kl. 1300.
06.09.2017 | Kalenderen  Miljø og Helse  

Sjømat Norge om endringer i tilbudsstrukturen

Utdanningsdirektoratet har på vegne av Kunnskapsdepartementet sendt ut høyring om korleis ein ser for seg framtidas vidergåande skule for yrkesfaga. Her kan du lese kva Sjømat Norge meiner om forslaga.
04.09.2017 | Høringsuttalelser  Rekruttering  

Medlemsmøte Havbruk vest

Tradisjonen tro, havbrukere samles i Bergen når høsten har satt inn. Vi kommer straks tilbake med program og mer informasjon. Legg dato inn i kalender nå.
04.09.2017 | Havbruk  Kalenderen  

– Ikke rør EØS-avtalen!

Fra flere hold har det i løpet av høstens valgkamp vært tatt til orde for at EØS-avtalen bør sies opp og erstattes med en frihandelsavtale. Det er særlig stortingskandidater og representanter fra Senterpartiet som har fremført dette budskapet – blant annet ”for å gjøre fiskeindustrien mer lønnsom”.
01.09.2017 | Sjømat Norge  

Om EØS og sjømat på 2 minutter

Synes du handel med EU og EØS-avtalen er vanskelig å sette seg inn i? Her er en kort innføring om hvorfor EØS-avtalen er viktig for Norge.
01.09.2017 | Sjømat Norge  

– Marginal økning i slaktevolum på laks

- Det ligger an til små endringer i slaktevolumet de neste 10 månedene sammenlignet med forrige år, sier Edmund Broback som leder Sjømat Norges Produksjonsforum.
30.08.2017 | Havbruk  

Trenger kompetanse

Norske sjømatbedrifter mener de har et udekket kompetansebehov. Det kommer frem i NHOs nye kompetansebarometer.
29.08.2017 | Rekruttering  Sjømat Norge